Szturm na unijne dotacje

Po ponad dwadzieścia  wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z  unijnych funduszy złożyły niektóre świętokrzyskie samorządy. Do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło w sumie 834 fiszek projektowych, o całkowitej wartości zakładanych inwestycji na poziomie prawie 5 miliardów złotych. Ponad 3, 6 miliarda złotówek samorządy chciałyby dostać z Unii. To znacznie więcej niż  Urząd Marszałkowski ma do rozdysponowania.

Po ponad dwadzieścia  wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z  unijnych funduszy złożyły niektóre świętokrzyskie samorządy. Do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło w sumie 834 fiszek projektowych, o całkowitej wartości zakładanych inwestycji na poziomie prawie 5 miliardów złotych. Ponad 3, 6 miliarda złotówek samorządy chciałyby dostać z Unii. To znacznie więcej niż  Urząd Marszałkowski ma do rozdysponowania.
Informację na temat składanych przez gminy wniosków przekazali podczas dzisiejszej konferencji prasowej marszałek Adam Jarubas i członek Zarządu Województwa Marcin Perz. Od połowy kwietnia do końca maja trwał nabór fiszek projektowych, czyli podstawowych informacji o planowanych przez samorządy inwestycjach. Dzięki tym dokumentom urząd chce stworzyć wstępną bazę projektów kwalifikujących się do wsparcia w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. 
Świętokrzyskie samorządy starają się o dofinansowanie zadań z zakresu:

  • rozwoju nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym oraz rozwoju systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej,
  • regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej,
  • systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej,
  • podniesienia jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych,
  • a także na inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu.

Na zadania te zarezerwowano w RPO – po odjęciu funduszy przeznaczonych na wnioski znajdujące się na liście projektów kluczowych –  123 mln euro, czyli około 570 milionów złotych. Tymczasem oczekiwania samorządów co do możliwości skorzystania z unijnych dotacji są kilkakrotnie większe – ze złożonych do Urzędu Marszałkowskiego fiszek projektowych wynika, że samorządy chcą zrealizować przedsięwzięcia o wartości 4 mld 879 mln zł i  liczą na unijne dofinansowanie w wysokości 3 mld 621 mln złotych!
Niektóre samorządy złożyły nawet po ponad 20 projektów. Pod względem  ilości przygotowanych wniosków prym wiodą: gmina Daleszyce – 29 projektów, powiat skarżyski – 25, powiat kielecki i gmina Chęciny – po 18 projektów, gmina Mniów – 16, a gminy Końskie i Mirzec po 15 projektów. – Potrzeby wskazane we wnioskach prawie 10 – krotnie przekraczają fundusze, którymi dysponujemy. Dlatego decyzja Zarządu Województwa o przyznaniu dotacji będzie bardzo trudna – podkreślał marszałek Adam Jarubas. – Teraz mamy dwa miesiące na wnikliwe przeanalizowanie złożonych projektów. Będziemy wybierać te, które w najpełniejszy sposób realizują potrzeby mieszkańców. 
 – Ten wczesny nabór fiszek miał nam pomóc w rozeznaniu się w potrzebach inwestycyjnych samorządów. Już teraz przedstawiciele gmin odwiedzają nas i mówią „złożyliśmy 10 fiszek ale najbardziej zależy nam na trzech” – mówił podczas konferencji Marcin Perz, członek Zarządu Województwa.
Największe projekty, ze względu na wartość całkowitą oraz kwotę dofinansowania inwestycji, złożyły:
• Samorząd Województwa Świętokrzyskiego –  projekt pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski – Ożarów do drogi nr 74”. Wartość całkowita zadania to 80 mln zł,  w tym samorząd ubiega się
o 60 mln zł unijnego dofinansowania.
• Gmina Ostrowiec Świętokrzyski –  projekt pod nazwą „Budowa ulicy Zagłoby –
IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Alei 3 Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą Nr 755.  Przewidywana całkowita wartość inwestycji to  73 mln zł, kwota dofinansowania  54, 7 mln zł.
• Związek Gmin Gór Świętokrzyskich –  planuje realizację projektu „Ochrona naturalnych walorów przyrodniczych gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich”. Wartość całkowita zadania to 69 mln zł, związek gmin ubiega się o ponad  51 mln zł dofinansowania.
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach –  złożył fiszkę projektową przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa Parku Sportu i Rekreacji w Kielcach”. Inwestycja została wstępnie oszacowana na 67 mln zł, z czego ośrodek chciałby pozyskać z Unii 50 mln  250 tys. zł
Od początku czerwca trwa ocena formalna złożonych fiszek, której zakończenie planowane jest w pierwszej połowie lipca. Następnie projekty pozytywnie ocenione pod względem formalnym, zostaną przekazane ekspertom, którzy ocenią je pod względem merytorycznym. Urzędnicy marszałkowscy zbadają także możliwości finansowe gmin, pod kątem możliwości wyasygnowania tzw. wkładu własnego na planowane inwestycje.