Szykują się do budowy

– Most na Wiśle jest bardzo ważnym elementem dla rozwoju województwa świętokrzyskiego i podkarpackiego. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie inwestycja zostanie zrealizowana – takimi słowami wicemarszałek Zdzisław Wrzałka rozpoczął spotkanie w sprawie realizacji  projektu „Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 764 z otwarciem komunikacyjnym na kierunku Rzeszów – Kielce”.

– Most na Wiśle jest bardzo ważnym elementem dla rozwoju województwa świętokrzyskiego i podkarpackiego. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie inwestycja zostanie zrealizowana – takimi słowami wicemarszałek Zdzisław Wrzałka rozpoczął spotkanie w sprawie realizacji  projektu „Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 764 z otwarciem komunikacyjnym na kierunku Rzeszów – Kielce”.
W spotkaniu uczestniczyli wicepremier Przemysław Gosiewski, sekretarz  stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Władysław Ortyl, wicemarszałek Zdzisław Wrzałka, wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Kazimierz Ziobro, wojewoda świętokrzyski Grzegorz Banaś oraz przedstawiciele samorządów lokalnych z obu województw, na terenie których ma być wykonywana inwestycja.
Budowa mostu na Wiśle w Połańcu będzie realizowana w ramach  Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w latach 2007 – 2013,  dla którego rolę Instytucji Zarządzającej pełni Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, a rolę Instytucji Pośredniczącej Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).
Projekt dotyczy inwestycji na terenie dwóch województw: podkarpackiego oraz  świętokrzyskiego i realizowany będzie w partnerstwie samorządów województw przez Zarządy  Dróg Wojewódzkich – Świętokrzyski i Podkarpacki.
Orientacyjny koszt całkowity przedsięwzięcia wynosi  około 48,72 mln euro i jest wstępnie  zatwierdzony do realizacji oraz wpisany na listę kluczowych projektów  dla  Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Liderem projektu jest Samorząd Województwa Świętokrzyskiego.