Uroczystości – Niedziela

Chmielnickie Centrum Kultury organizuje V Spotkania z Kulturą Żydowską.  Na zaproszenie organizatorów prezentacje kulturalne w Chmielniku obejrzy marszałek Adam Jarubas.

Chmielnickie Centrum Kultury organizuje V Spotkania z Kulturą Żydowską.  Na zaproszenie organizatorów prezentacje kulturalne w Chmielniku obejrzy marszałek Adam Jarubas.

* * *

Na zaproszenie dyrekcji Szkoły Podstawowej w Brynicy wicemarszałek Zdzisław Wrzałka uczestniczył będzie w VIII Biesiadzie Brynickiej.

* * *

W Bielinach marszałek Adam Jarubas, wicemarszałek Zdzisław Wrzałka oraz członek Zarządu Województwa Marek Kwitek wezmą udział w X Dniach Świętokrzyskiej Truskawki.

* * *

W Teatrze im. S. Żeromskiego w Kielcach rozstrzygnięty zostanie XV Plebiscyt Publiczności „O dziką różę’2007”. Gośćmi koncertu finałowego będą marszałek Adam Jarubas, członek Zarządu Województwa Marek Kwitek oraz Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.