Uruchomione konto

Powołany z inicjatywy Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach posiada już rachunek bankowy, na który można przekazywać dobrowolne wpłaty na rzecz fundacji nowego sztandaru.

Powołany z inicjatywy Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach posiada już rachunek bankowy, na który można przekazywać dobrowolne wpłaty na rzecz fundacji nowego sztandaru. Datki można przekazywać na utworzone w Banku Spółdzielczym w Kielcach konto Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru:

69 8493 0004 0001 0061 2913 0001


Do udziału w komitecie zaproszeni zostali m.in. wojewoda świętokrzyski Grzegorz Banaś, prezydent Kielc Wojciech Lubawski, starosta kielecki Zenon Janus oraz starostowie prezydenci, burmistrzowie i wójtowie z naszego regionu. Członkowie Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru wystosowali apel do instytucji, przedsiębiorstw i mieszkańców regionu o poparcie inicjatywy i przekazywanie dobrowolnych wpłat na ten cel. Komenda Wojewódzka Policji potrzebuje nowy sztandar, ponieważ obecny nie spełnia rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z października 1999 roku w sprawie wzoru i trybu nadania sztandaru jednostkom organizacyjnym Policji. Członkowie Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru zakładają, że jeżeli darczyńcy okażą się szczodrzy, a po zakupie proporca zostaną na koncie jakieś pieniądze, zostaną one przeznaczone na Fundusz Wsparcia Policji.