Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach

Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego
ul. ks. Piotra Ściegiennego 2
25-033 KIELCE, skr. poczt. nr 5
tel.(041) centrala 361 27 37, 361 26 92
sekretariat 361 24 10; fax 361 83 81
e-mail: wdk@wdk-kielce.pl