Z prac Departamentów

Kancelaria Zarządu
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Kancelaria Zarządu

W dniu dzisiejszym obradował komitet honorowy związany z jubileuszem 60-lecia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. W posiedzeniu uczestniczył Bernard Antos, dyrektor Kancelarii Zarządu.

Bernard Antos  spotkał się w niedzielę z byłymi żołnierzami Batalionów Chłopskich i wziął udział w  Walnym Zebraniu Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy B.Ch. w Szańcu. Następnie uczestniczył w uroczystościach związanych z 50-leciem Ochotniczej Straży Pożarnej w Wójczy.

* * *

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Jacek Kowalczyk weźmie dzisiaj udział w „Partnerskich warsztatach strategicznego i operacyjnego planowania rozwoju oświaty na poziomie lokalnym”, przygotowanych przez Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach. Warsztaty zorganizowano w ramach przygotowań do realizacji projektu Unii Europejskiej „Nasz szkoła”.

Jacek Kowalczyk spotkał się dzisiaj ze szczypiornistkami Kieleckiego Stowarzyszenia Sportowego, które zostały złotymi medalistkami Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Krapkowicach.

W dniach 21-22 maja Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Małgorzata Kowalińska oraz kierownik Oddziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzata Rudnicka wezmą udział w spotkaniu zespołu ds. współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Spotkania takie organizowane są cyklicznie przez samorządy poszczególnych województw oraz Ministerstwo. Tym razem organizatorem jest Samorząd Województwa Podlaskiego, a przedstawiciele samorządów spotykają się w Białymstoku.