Zamek Królewski W Sandomierzu (1)

Miasto mówi o tradycji

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu realizuje projekt „Miasto movie o tradycji – obrzędy, zwyczaje i tradycje ludowe w przestrzeni miejskiej Sandomierza, Zawichostu i Koprzywnicy”. Jego celem jest przeprowadzenie badań etnograficznych wśród mieszkańców tych miejscowości, aby udokumentować wybrane aspekty niematerialnego dziedzictwa Sandomierszczyzny. Patronat nad tym projektem objął Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

W projekcie wezmą udział twórcy ludowi, zespoły śpiewaczo – obrzędowe, mieszkańcy miast oraz młodzież – wolontariusze, którzy pod okiem etnografów przeprowadzą wywiady. Rezultatem tych działań będzie raport w postaci publikacji o charakterze etnograficznym oraz film z wywiadami, dlatego w tytule pojawiła się gra słowna “movie”, czyli film w języku angielskim.
– Głównym celem naszego projektu jest udokumentowanie funkcjonujących przestrzeni trzech miast powiatu sandomierskiego, przejawów kultury ludowej oraz wspomnień najstarszych mieszkańców dotyczących dawnych zwyczajów i obrzędów dorocznych i rodzinnych. Nieprzypadkowo w role badaczy wcielą się przeszkoleni wcześniej uczniowie szkół średnich – wolontariusze. Szczególnie ważna dla Muzeum jest ochrona wszelkich przejawów tradycji i obyczajów zarówno na poziomie lokalnym jak i regionalnym – informuje Kinga Kędziora-Palińska, z Działu Etnograficznego Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, autorka i koordynatorka projektu.
Do udziału w projekcie zgłosiło się 55 wolontariuszy, znacznie więcej niż zakładano.
– Obecnie jesteśmy na etapie przeprowadzania warsztatów metodologicznych, zależy nam, aby młodzież była jak najlepiej przygotowana do badań terenowych, które będziemy przeprowadzać w kwietniu i maju. Jesienią odbędzie się promocja raportu z naszych badań – mówi Kinga Kędziora Palińska.
Do współpracy przy projekcie „Miasto movie o tradycji- obrzędy, zwyczaje i tradycje ludowe w przestrzeni miejskiej Sandomierza, Zawichostu i Koprzywnicy” Muzeum Okręgowe w Sandomierzu zaprosiło wyspecjalizowaną kadrę etnografów z ośrodków akademickich z Łodzi i Krakowa.
Projekt jest realizowany w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura ludowa i tradycyjna. Zakończy się 31 października tego roku.