Wystawa o Piłsudskim

Michniów zaprasza na wystawę o Marszałku

Poświęconą wybitnemu politykowi i mężowi stanu – Józefowi Piłsudskiemu, wystawę można oglądać w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. Ekspozycja pt. „Józef Piłsudski na pomnikach w II Rzeczpospolitej”, prezentująca obeliski, popiersia stworzone na cześć Komendanta, będzie udostępniona zwiedzającym do 30 czerwca bieżącego roku.

Użyczona przez Muzeum Historii Kielc wystawa została przygotowana przez Bartłomieja Tambora, a nad stroną graficzną czuwał Piotr Suliga.  Tworzą ją plansze z fotografiami obelisków, pomników pełnopostaciowych i konnych lub w formie popiersia osoby Józefa Piłsudskiego, tworzonych w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Część z prezentowanych obiektów nie dotrwała do czasów współczesnych, a pokazywane na wystawie fotografie są jedyną pamiątka po nich.  W prezentacji wykorzystano zdjęcia z Narodowego Archiwum Cyfrowego i zasobów Muzeum Historii Kielc.
Ekspozycję uzupełniają publikacje dotyczące osoby Marszałka.

Lokalizacja