Miedziana Góra zachęca do udziału w konkursie

Miedziana Góra zachęca do udziału w konkursie

Gmina Miedziana Góra realizuje konkurs, mający na celu przypomnienie i pielęgnowanie gwary świętokrzyskiej. Uczestnicy konkursu mają za zadanie przeprowadzić ze swoimi bliskimi, pamiętającymi i używającymi gwary, rozmowę na zaproponowane tematy. Zostały one zawarte w tzw. kartach odpowiedzi, dostępnych zarówno w urzędzie gminy, jak i na stronie internetowej gminy. Na odpowiedzi samorząd Miedzianej Góry czeka do końca sierpnia 2020 r.

Konkurs nosi tytuł „Czy znasz życie i mowę swych przodków – zapytaj babcię, zapytaj dziadka!”. To właśnie z nestorami rodu, osobami pamiętającymi gwarowe wyrażenia należy przeprowadzić rozmowy, których tematyka ściśle związana jest z życiem na wsi. Pomocne będą, dostępne elektronicznie i w wersji papierowej, przygotowane Karty Odpowiedzi. Uczestniczący w konkursie wypełnią więc zadania związane z tłumaczeniem współczesnego języka polskiego na gwarę, rozwiążą quiz, uzupełnią słownik.

Konkurs, ogłoszony 1 czerwca, trwa do 31 sierpnia br. Nie ma ograniczeń wiekowych ani też terytorialnych.

"Czy znasz życie i mowę swych przodków - zapytaj babcię, zapytaj dziadka!" Plakat
“Czy znasz życie i mowę swych przodków – zapytaj babcię, zapytaj dziadka!” Plakat

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Miedziana Góra.