DDP w Krzelowie

Miejsce wsparcia dla potrzebujących z powiatu jędrzejowskiego

Z udziałem wicemarszałka województwa Marka Bogusławskiego 21 kwietnia został otwarty Dzienny Dom Pomocy ARKADIA+ w Krzelowie. Placówka dla osób niesamodzielnych z powiatu jędrzejowskiego powstała dzięki dofinansowaniu unijnemu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Adaptacja lokalu wraz z dostosowaniem go do standardów placówki wsparcia dziennego dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, rozpoczęła się w październiku 2019 roku, natomiast w marcu 2020 roku Dzienny Dom Pomocy ARKADIA+ powitał pierwszych podopiecznych.

W związku z rozprzestrzeniającym się pandemii koronawirusa działalność placówki została zawieszona w połowie marca i dostosowana do aktualnych warunków. – Dostarczane jest jedzenie i niezbędne produkty podopiecznym do domów oraz udzielane teleporady, w tym psychologów – mówi Edyta Kunicka, prezes Fundacji Perspektywy i Rozwój.

Dzienny Dom Pomocy ARKADIA+ w Krzelowie jest częścią projektu „Razem tworzymy rodzinę – rozwój wysokiej jakości usług społecznych w Powiecie Jędrzejowskim dla rodzin i osób potrzebujących wsparcia” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

Źródło: Dzienny Dom Pomocy ARKADIA

Galeria zdjęć