Umowa Ze Szpitalem W Czerwonej Górze 3 1024x683

Mieszkańcy regionu otrzymają kompleksową pomoc pulmonologiczną

Blisko 1 mln zł otrzymał Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze na przeprowadzenie zróżnicowanej rehabilitacji pulmonologicznej u osób w wieku aktywności zawodowej cierpiących na przewlekłe choroby układu oddechowego. Umowę na dofinansowanie projektu podpisali w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach, marszałek województwa Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik.

 

Głównym założeniem projektu jest przeprowadzenie kompleksowej rehabilitacji pulmonologicznej wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego, cierpiących na przewlekłe choroby układu oddechowego, które są przyczyną czasowego lub stałego opuszczania rynku pracy. Zakupiony zostanie również profesjonalny sprzęt umożliwiający przeprowadzenie rehabilitacji. Całkowita wartość przedsięwzięcia to 1 005 326,40 zł, dofinansowanie wynosi 904 804,40 zł. Realizacja zadań potrwa do końca 2022 roku.

– Rehabilitacją chcemy objąć 540 osób w wieku aktywności zawodowej. Mamy nadzieję, że dzięki zabiegom fizjoterapeutycznym i kompleksowemu wsparciu nasi pacjenci będą mogli wrócić wcześniej do pracy, a ich choroba będzie przebiegała łagodniej – mówił Youssef Sleiman, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze. – Projekt będzie trwał cztery lata, dlatego zależy nam na dotarciu do jak największej liczby mieszkańców naszego województwa z informacją o możliwościach udziału w nim oraz korzyściach, jakie można osiągnąć – dodał.

– Cieszymy się, że Szpital w Czerwonej Górze rozpoczyna kolejny projekt, który przyczyni się do poprawy zdrowia i jakości życia naszych mieszkańców – mówił marszałek województwa Andrzej Bętkowski. 

– Mam nadzieję, że cierpiące na przewlekłe choroby układu oddechowego osoby, które skorzystają z tej urozmaiconej pomocy, będą jak najdłużej aktywne na rynku pracy – mówiła wicemarszałek Renata Janik.

Projekt przewiduje organizację zabiegów rehabilitacji pulmonologicznej dla 540 osób. Turnus rehabilitacyjny dla każdego uczestnika programu będzie trwał 3 tygodnie: pacjenci będą poddawani zabiegom fizjoterapeutycznym, będą prowadzone kursy edukacyjne przez fizjoterapeutów oraz spotkania z psychologiem. Po zakończeniu turnusu przez okres 1 roku pacjenci będą monitorowani, podczas regularnych kontaktów telefonicznych, e-mailowych i bezpośrednich z pacjentem. Zaplanowano również działania edukacyjno-szkoleniowe, skierowane do 400 lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów pracujących lub zamierzających pracować z osobami cierpiącymi na przewlekłe choroby układu oddechowego.

Galeria zdjęć

Lokalizacja