Miliony na wymianę sprzętu w marszałkowskich szpitalach

1,9 miliona złotych dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii oraz 1,7 mln złotych dla Szpitala im. Św. Rafała w Czerwonej Górze – Zarząd Województwa zdecydował o przekazaniu pieniędzy na zaplanowane w tym roku przez obie placówki zakupy sprzętu medycznego i adaptację pomieszczeń szpitalnych. W sumie do szpitali trafi  3 miliony 600 tys. złotych z przeznaczeniem m.in. na wymianę myjni łóżek  szpitalnych, zakup aparatu RTG oraz respiratorów do domowej wentylacji mechanicznej.

Dyrektorzy obu placówek medycznych podległych regionalnemu samorządowi zwrócili do się Zarządu Województwa o  dofinansowanie zaplanowanych na 2017 rok zadań inwestycyjnych.  Polegają one przede wszystkim na wymianie wyeksploatowanego już sprzętu i aparatury medycznej. Ponieważ szpitale nie są w stanie sfinansować tych inwestycji z własnego budżetu, ich dyrekcje zwróciły się finansowe wsparcie do samorządu województwa – jako organu założycielskiego.

Podczas posiedzenia Zarząd Województwa zdecydował o dofinansowaniu najpilniejszych zakupów, niezbędnych do sprawnego, bezkolizyjnego funkcjonowania szpitali i udzielania przez nie  świadczeń medycznych.  Do obu placówek trafi w sumie 3,6 mln zl9oitych dotacji z przeznaczeniem przede wszystkim na wymianę zużytej  i zakup nowej aparatury medycznej oraz adaptacje pomieszczeń na nowe oddziały szpitalne.  

Do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii Zarząd Województwa przekaże w sumie 1,9 mln złotych. Pieniądze przeznaczone są na dofinansowanie zakupu aparatu RTG typu ramię „C” (300 tys. zł), wymianę myjni łóżek w Centralnej Stacji Łóżek (650 tys. zł), zakup myjni – dezynfekatora dla Centralnej Sterylizacji (200 tys. zł) oraz wymianę agregatu wody lodowej (obecnie używany jest już mocno wyeksploatowany, a jego naprawa nieopłacalna – na zakup nowego sprzętu Zarząd Województwa  przeznaczył kwotę 750 tys. zł).

W przypadku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze dotacja w wysokości w sumie 1 mln 700 tys. zł  przeznaczona jest na zakup respiratorów do domowej wentylacji mechanicznej, aparatu RTG typu ramię „C” (używany na bloku operacyjnym aparat RTG jest już całkowicie wyeksploatowany i wymaga wymiany), stołu operacyjnego do zabiegów torakochirurgicznych  oraz lampy na salę torakochirurgiczną – dotacja na te cele to  810 tys. zł. Z przekazanych z budżetu samorządu województwa pieniędzy szpital wykona także adaptację pomieszczeń po Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii na potrzeby Działu Endoskopii (740 tys. zł) i na tzw. wkład własny (150 tys. zł) do zakupu aparatury i sprzętu medycznego w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. W ramach tego programu Szpital Św. Rafała od ubiegłego roku realizuje zadanie pn. „Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca”. Już w 2016 roku szpitalowi udało się zakupić sprzęt o wartości 1,7 mln zł ( w tym 1,3 mln to dotacja z Ministerstwa Zdrowia). W tym roku dyrekcja planuje doposażenie placówki w aparaturę o wartości prawie 800 tys. złotych.  Dotacja o przyznaniu której zdecydował dzisiaj Zarząd Województwa będzie koniecznym tzw. wkładem własnym szpitala do tego zakupu.   

Iwona Sinkiewicz – Potaczała, rzecznik prasowy marszałka