Miliony na zabezpieczenie zabytków  Szydłowa

Miliony na zabezpieczenie zabytków Szydłowa

Prawie 8 milionów złotych trafi do gminy Szydłów na realizację projektu „Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych”– taką decyzję podjął dziś Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, z działania „Zachowanie dziedzictwa naturalnego i kulturowego”.

 
Wartość projektu „Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych” to 9 mln 866 tys. złotych,  w tym kwota dofinansowania z RPO to 7 mln 893 tys. zł. (80 proc. Kosztów kwalifikowalnych).

W ramach projektu gmina Szydłów zamierza poddać przebudowie, remontowi i  konserwacji pięć zabytkowych obiektów w samym Szydłowie: budynek dawnej synagogi, „Salę rycerską” dawnego zamku, tzw. „Skarbczyk”, dawną bramę zamkową oraz zespół ruin kościoła i szpitala p.w. Ducha Świętego. Zagospodarowany zostanie także teren wokół tych zabytkowych obiektów.

Jak podkreślają autorzy projektu budynek dawnej synagogi, dziś siedziba Gminnego Centrum Kultury wymaga kapitalnego remontu i przebudowy, a także doposażenia, by w konsekwencji – poszerzyć swoją ofertę kulturalną i turystyczną. Samorząd planuje również zagospodarować przyległy teren – częściowo odbudować mury, urządzić zieleń i przygotować urządzenia rekreacyjne dla dzieci.

Z kolei „Sala rycerska” dawnego zamku, „Skarbczyk” i brama zamkowa to obiekty wchodzące w skład zespołu zamkowego w Szydłowie, użytkowane jako obiekty kultury i turystyki. Gmina zamierza lepiej zabezpieczyć je przed niszczeniem oraz doposażyć w multimedia, by uatrakcyjnić istniejącą tam tradycyjną wystawę.  Natomiast zespół ruin kościoła i szpitala p.w. Ducha Świętego wymaga zabezpieczenia przed całkowitym zniszczeniem.

Zdaniem wnioskodawców realizacja całego projektu pozwoli na wyeksponowanie walorów średniowiecznej rezydencji królewskiej, a poprzez podniesienie atrakcyjności i dostępności modernizowanych obiektów, wpłynie na wzrost liczby odwiedzających Szydłów, nieprzypadkowo zwany polskim Carcassonne.

 

Iwona Sinkiewicz-Potaczała, rzecznik prasowy marszałka