Minister w Ostrowcu

Minister w Ostrowcu

Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak – Kamysz w sobotę spotkał się w Ostrowcu Świętokrzyskim ze starostami i kierownikami urzędów pracy z powiatów ostrowieckiego, opatowskiego, sandomierskiego, staszowskiego, starachowickiego. Towarzyszyli mu: marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski, poseł Jarosław Górczyński.

 

 – Przyjechaliśmy, by rozmawiać o rynku pracy i przedstawić to, co przyjęła Rada Ministrów – powiedział minister Władysław Kosiniak-Kamysz. – To pierwsza taka zmiana, od kiedy funkcjonują urzędy pracy. Chodzi o efektywność zatrudnieniową, kosztową, aktywność z pozyskiwania środków europejskich. Do tego dochodzi wiele nowych programów aktywizacyjnych, szczególne skierowanych do ludzi młodych. Jesteśmy w województwie świętokrzyskim, które jako jedno z trzech, obok małopolskiego i mazowieckiego, zostało wybrane przez nas do pilotażu programów, Pierwszy biznes, Wsparcie w starcie. Od nowego roku rozszerzamy je na całą Polskę. Cieszę się, że brane są pod uwagę doświadczenia ze Świętokrzyskiego.

Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o pomocy rodzicom powracającym do pracy po przerwie związanej z wychowaniem dzieci, o wydłużeniu urlopów macierzyńskich, ulgach dla pracodawców w zatrudnianiu.

Minister Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał także z osobami zatrudnionymi w instytucjach związanych z pomocą społeczną i wręczył im wyróżnienia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. O ich wielkiej roli świadczy to, że obecnie trzy miliony Polaków  korzysta z pomocy społecznej. Minister znalazł także czas na spotkanie z seniorami oraz członkami Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości realizują projekty współfinansowane z MPiPS.