Modernizacja Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie

Modernizacja Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie

Remont pomieszczeń w Stykowie dla potrzeb Zakładu Aktywności Zawodowej to kolejna inwestycja, która w tym roku będzie realizowana dzięki dofinansowaniu w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik podpisali umowę ze starostą powiatu starachowickiego Piotrem Babickim i wicestarostą Dariuszem Dąbrowskim. W spotkaniu uczestniczył także przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś.


Dofinansowanie w wysokości 470 tys. zł przyznane przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego powiatowi starachowickiemu zostanie przeznaczone na modernizację obiektów Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie. Obecnie Zakład zlokalizowany jest w dwóch miejscowościach: Stykowie i Kałkowie – Godowie. W ramach zadania planowany jest remont i modernizacja nieużytkowanego dotychczas budynku w Stykowie, w którym powstanie m. in.: pracowania rehabilitacyjna, gabinet lekarski/pielęgniarki, pracownia terapii manualnej oraz pomieszczenia administracyjno-biurowe.

– Bardzo się cieszę, że pieniądze trafią do Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie. To istotne przedsięwzięcie, dzięki któremu możliwe będzie przeniesienie działalności Zakładu z Kałkowa-Godowa i zlokalizowanie całej placówki w jednej siedzibie w Stykowie. Jako Zarząd Województwa Świętokrzyskiego z ogromną uwagą wsłuchujemy się w potrzeby mieszkańców regionu i podejmujemy wszelkie możliwe działania zmierzające ku podniesieniu poziomu świadczenia usług na rzecz osób z niepełnosprawnościami, czego przykładem jest ta inwestycja – powiedział marszałek Andrzej Bętkowski.

Zlokalizowanie całej działalności ZAZ w jednym miejscu to usprawnienie nie tylko organizacyjne, ale przede wszystkim poprawa warunków pracy i podniesienie standardów rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Jak informuje wicemarszałek Renata Janik – w 2020 r. w ramach środków PFRON Zarząd Województwa dofinansował 6 inwestycji służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Na ten cel przeznaczono 1, 1 mln zł.

– Nadmienię także, że można już składać wnioski na realizację robót budowlanych w 2021 roku. Będą one przyjmowane do 30 listopada bieżącego roku – dodała wicemarszałek.

Galeria zdjęć