53896999 2293172434082305 5947228162365587456 O

“Moniuszko – twórca romantyczny” – konkurs ECB w Pacanowie

To propozycja dla wokalistów, zespołów muzycznych, chórów i kompozytorów z całej Polski. Najważniejszym warunkiem uczestnictwa w tym konkursie jest prezentacja utworu Stanisława Moniuszki lub kompozycji inspirowanej jego twórczością. Konkurs odbędzie się w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni i Muzyki Stanisława Moniuszki, a także projektu „Moniuszko w Pacanowie”. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 26 kwietnia.


Konkurs adresowany jest do czterech grup uczestników. Solistów – wokalistów w wieku od 10 do 14 lat oraz od 15 do 19 lat, zespołów dzieci i młodzieży do 19. roku życia oraz kompozytorów prezentujących własne aranżacje utworów Moniuszki – bez ograniczeń wiekowych. Jego adresatem są wokaliści, zespoły i chóry oraz kompozytorzy z terenu całego kraju. Celem festiwalu jest przybliżenie postaci i twórczości Stanisława Moniuszki, a także aktywności artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych.
Zgodnie z regulaminem utwory zgłoszone przez solistów i zespoły muszą być skomponowane przez Stanisława Moniuszkę, a kompozycje inspirowane jego twórczością. Prezentacje konkursowe odbędą się 10 maja na scenie w Sali Teatralnej w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie. Jury oceniając występy artystów przede wszystkim będzie brać pod uwagę wartość artystyczną i aranżację wykonania. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne. Konkurs uzyskał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Moniuszko 2019 – Promesa” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Więcej informacji na temat konkursu, regulamin i karta zgłoszenia dostępne są na stronie https://centrumbajki.pl/moniuszko-w-pacanowie/.

Lokalizacja