Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach

Muzeum Narodowe poleca się na niedzielę

2 oddziały Muzeum Narodowego w Kielcach: Muzeum Stefana Żeromskiego oraz Muzeum Dialogu Kultur zapraszają w najbliższą niedzielę 12 marca o godz. 12.00 na interesujące wykłady, związane z bieżącymi ekspozycjami.

“Zielnik Żeromskiego. Rola roślinności w procesie kreowania postaci literackich w „Przedwiośniu”, Muzeum Stefana Żeromskiego, Kielce.

W swym ostatnim dziele – „Przedwiośniu” (1924) – Stefan Żeromski udowodnił, że jest nie tylko bacznym obserwatorem sytuacji polityczno-społecznej w pierwszych latach niepodległości, ale i doskonałym znawcą rodzimej flory. Ten fakt ma swoje potwierdzenie w nazwach miejscowości i wielu imionach oraz nazwiskach bohaterów powieści, które zostały zaczerpnięte ze świata polskiej roślinności. W czasie wykładu zostaną przytoczone i omówione najważniejsze z nich. Wykład poprowadzi Magdalena Del. Początek spotkania o godz. 12.00.

Obrazy zagłady. Tragiczne losy społeczności żydowskiej w trakcie wojny na ziemi świętokrzyskiej w oparciu o prace rzeźbiarskie i malarskie artystów ludowych, Muzeum Dialogu Kultur, Kielce.

Wykład wpisuje się w obchody ustanowionego przez Senat RP Roku Pamięci Bohaterek i Bohaterów Getta Warszawskiego. W 2023 roku przypada bowiem 80. rocznica wybuchu powstania, które było największym zbrojnym zrywem Żydów podczas II wojny światowej na terenie Europy.
Podczas spotkania oprócz prac prezentowanych na wystawie będzie okazja, by zobaczyć dzieła Adama Czarneckiego i Kazimierza Rozina, którzy przeżyli wojnę i za pomocą pędzli i farb udokumentowali obrazy zagłady, których byli świadkami. Wykład towarzyszy wystawie “Od sacrum do profanum. Malarstwo i rzeźba w sztuce ludowej”. Spotkanie poprowadzi Anna Latos-Paryska, kierownik Działu Sztuki Ludowej. Zapraszamy o godz. 12.00.