57a76a0ea2129 O,size,1068x623,q,71,h,f46ccb

Na ludową nutę w Chmielniku

XIX Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych i Solistów odbędzie się w niedzielę, 5 sierpnia od godz. 13.00 na Rynku w Chmielniku. Impreza już od wielu lat przyciąga rzesze miłośników kultury ludowej i dobrej zabawy. Do udziału w wydarzeniu zaprasza Starostwo Powiatowe w Kielcach, organizator imprezy.


– Chmielnicki przegląd co roku udowadnia, że kultura ludowa i folklor cieszą się ogromnym powodzeniem i w niczym nie ustępują innym kategoriom muzycznym. Mieszkańcy powiatu zawsze licznie przybywali na te imprezę, bo to jedyna taka okazja, by zapoznać się z ogromnym dorobkiem artystycznym twórców kultury ludowej z powiatu kieleckiego.  Cieszę się ogromnie, iż samorząd powiatu kieleckiego od lat kultywuje i dba o rozpowszechnianie naszego regionalnego folkloru i gwary – zaprasza starosta kielecki Michał Godowski.

Obok najlepszych solistów, zespołów śpiewaczych i zespołów pieśni i tańca podczas imprezy poznamy także osoby, które w ubiegłym roku szczególnie zasłużyły się dla powiatu kieleckiego w dziedzinie kultury i twórczości artystycznej. Każdy ze zwycięzców otrzyma statuetkę „Gloria”, stworzoną przez artystę – rzeźbiarza Sławomira Micka.
Statuetką nagrodzone zostaną osoby różnych profesji oraz zespoły za ich wyjątkowe osiągnięcia na niwie kultury powiatu kieleckiego. Osoby te wyróżniają się w sposób szczególny swoją pasją, wrażliwością i nieprzeciętnym talentem oraz przyczyniają się do zachowania i upowszechniania naszych lokalnych tradycji.
Kapituła Dorocznej Nagrody Starosty Kieleckiego w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury wyłoni zwycięzców w trzech kategoriach: za całokształt działalności, twórca dzieła lub wydarzenia, zespół artystyczny.

 Folklorystycznych 2018 V5.jp 5b597e4253831
Plakat informujący o wydarzeniu

Lokalizacja