Na „małe granty” z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania

Na „małe granty” z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał wyboru ofert i podziału środków finansowych na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku. – Dofinansowanych zostanie 35 zadań na łączną kwotę 95 tysięcy złotych – poinformował Mariusz Gosek, członek Zarządu Województwa.

Na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego konkurs wpłynęły 52 oferty. Komisja po dokonanej ocenie formalnej i merytorycznej, ostatecznie do dofinansowania wybrała 35 zadań.

Img 5997
Konferencja prasowa

 

Wnioskodawcy, którzy otrzymali dofinansowanie będą mogli przeznaczyć je na organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów oraz innych imprez z zakresu edukacji i nauki służących rozwojowi, upowszechnianiu i promocji edukacji i nauki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w województwie świętokrzyskim. Otrzymane środki będą mogli także przeznaczyć na organizowanie olimpiad, konkursów tematycznych, przeglądów i innych przedsięwzięć z zakresu edukacji, oświaty i wychowania promujących naukowe i artystyczne osiągnięcia uczniów i studentów.

Podział środków finansowych na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku