Na modernizację ośrodków zdrowia

Gminy Smyków i Łopuszno otrzymają dotacje na rozbudowę i modernizację ośrodków zdrowia w tych miejscowościach. Tak zdecydował Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, dzieląc pieniądze z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2007 rok.