Dsc05160

Na potrzeby lokalnych społeczności

W Chęcinach, członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek podpisał umowy na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz na dofinansowanie projektów z programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok”. Wszystkie dotyczą inwestycji realizowanych w gminach powiatu kieleckiego. W spotkaniu uczestniczył starosta kielecki Michał Godowski. 

W Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek podpisał 14 umów na budowę i modernizację dróg dojazdowych do pól w 14 gminach powiatu kieleckiego.
W gminie Raków zostanie zmodernizowana droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Radostów, w gminie Pierzchnica przebudowana zostanie droga wewnętrzna w miejscowości Maleszowa, a w gminie Łagów powstanie droga dojazdowa w miejscowości Zbelutka Stara. Umowy na budowę i modernizację dróg podpisane zostały także dla gmin: Bieliny, Bodzentyn, Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Łopuszno, Morawica, Mniów, Nowa Słupia, Pierzchnica i Strawczyn.

– W skali województwa wnioski dotyczące budowy, odbudowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych złożyło 67 gmin. Zarząd Województwa zdecydował o przyznaniu dofinansowania dla 67 wniosków, przeznaczając na ten cel w sumie 1,8 mln zł. Dzięki dofinansowaniu z budżetu Województwa Świętokrzyskiego zmodernizowanych zostanie ok. 27 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wieś się ciągle rozwija, postęp technologiczny jest widoczny na obszarach wiejskich, dlatego infrastruktura drogowa wymaga lepszych standardów technicznych – mówił Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa.

Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa parafował także umowy na dofinansowanie 35 projektów, które realizowane będą w 17 gminach powiatu kieleckiego w ramach programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok”.

– Program „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej” wspiera potrzeby lokalnych społeczności. W tym roku przeznaczyliśmy na ten cel równy milion złotych. Złożonych zostało 229 wniosków, z czego 137 otrzymało dofinansowanie. Wszystkie gminy aplikowały i otrzymały wsparcie do wysokości 10 tysięcy złotych – dodał Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa.

Dofinansowaniem mogły zostać objęte 3 projekty z danej gminy. Wsparcie otrzymała m.in. gmina Bieliny na doposażenie orkiestry dętej przy OSP w instrumenty muzyczne.

– To ważny program, który pozwala uzupełnić potrzeby lokalnej społeczności. Pieniądze przeznaczymy na zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej działającej przy OSP w Bielinach. Cieszę się, bo dużo młodych ludzi zgłasza się, chcąc grać w orkiestrze, uczestniczyć w różnego rodzaju wydarzeniach, a instrumentów brakowało – mówił Sławomir Kopacz, wójt gminy Bieliny.
Gmina Bieliny otrzymała także dotacje na realizację projektu związanego z działalnością OSP – zakup umundurowania dla młodzieżowych drużyn pożarniczych.

Wsparcie na realizację swoich lokalnych projektów w ramach programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej” otrzymała także gmina Chęciny.
– Program wspiera i integruje lokalne społeczności, sprzyja życiu kulturowemu współczesnej wsi. Otrzymaliśmy dotacje na zakup sprzętu nagłaśniającego, tablicy multimedialnej, namiotu oraz mikrofonów na potrzeby działającego w Chęcinach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Kolejna dotacja zostanie przeznaczona na rozwój infrastruktury sportowej poprzez doposażenie siłowni w Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach. Natomiast mieszkańcy Ostrowa będą mogli korzystać z w pełni doposażonej świetlicy – poinformował Robert Jaworski burmistrz Chęcin.

Umowy na realizację projektów dotyczących tworzenia warunków rozwoju i odbudowy infrastruktury sprzyjającej życiu społeczno – kulturalnemu wsi podpisane zostały także dla gmin Bodzentyn, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Łagów, Łopuszno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Nowa Słupia, Piekoszów, Pierzchnica, Raków, Strawczyn, Zagnańsk.

Lokalizacja