Na prace konserwatorskie w kościołach

Po 10 tysięcy złotych na dofinansowanie prac remontowo – konserwatorskich i dokumentacyjnych obiektów zabytkowych otrzymają gminy Łoniów i Bliżyn – zdecydował Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.