Obrady Xxv Sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Na Sejmiku Województwa: o stabilnych finansach, walce z pandemią i zakończonych konsultacjach Strategii Rozwoju

W trybie zdalnym odbyła się XXV sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Obrady z Sali Kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej prowadził przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś. W sesji uczestniczyli marszałek województwa Andrzej Bętkowski, wicemarszałkowie Renata Janik i Marek Bogusławski oraz członkowie Zarządu Województwa Marek Jońca i Tomasz Jamka.


Podziękowania i życzenia dla ratowników medycznych

Na początku sesji przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś przypomniał, że dziś obchodzimy Dzień Ratownictwa Medycznego. W imieniu radnych podziękował ratownikom, a także lekarzom, pielęgniarkom i wszystkim pracownikom systemu ratownictwa medycznego, którzy w bardzo trudnym czasie epidemii niosą pomoc wszystkim potrzebującym.

– Życzymy Państwu przede wszystkim zdrowia, wytrwałości i siły pozwalającej sprostać wyjątkowo trudnym wyzwaniom, które dziś opatrzność postawiła przed Wasza grupą zawodową. Jesteście ludźmi z posłannictwem. Wyrażamy głęboki szacunek dla Państwa poświęcenia i służby, którą pełnicie każdego dnia na rzecz społeczeństwa – mówił przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś.

Stabilna sytuacja finansowa, choć priorytetem walka z pandemią

Sejmik przyjął informację marszałka Andrzeja Bętkowskiego o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2020 roku, wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2020-2041 za ten sam okres.

Za I półrocze br. została osiągnięta nadwyżka budżetowa w wysokości 93 mln zł oraz wysoki poziom nadwyżki operacyjnej – 128 mln zł.

– Mamy stabilną sytuację finansową, wysoką płynność, stąd nie było potrzeby uruchamiania środków z pożyczki długoterminowej. Nie było i nie będzie konieczności wykreślania żadnych przedsięwzięć finansowanych ze środków europejskich. Zapewniamy udział własny do tych projektów, a nawet wprowadzamy do sfinansowania liczne nowe przedsięwzięcia, szczególnie zwiększamy środki na walkę z pandemią – podsumował I półrocze marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

W I półroczu samorząd województwa nie zrezygnował z uchwalonych w budżecie zadań z powodu braku środków finansowych. Miał też miejsce znaczny postęp robót budowlanych na drogach wojewódzkich, w tym przy budowie obwodnic, które dają nowe rozwiązania komunikacyjne dla regionu.

Po I półroczu województwo świętokrzyskie zajmuje 3. miejsce w kraju pod względem udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem (wskaźnik prawie 40 proc.). Poza tym zajmujemy 2. pozycję wśród najmniej zadłużonych polskich województw (kwota długu wynosi 126 mln zł).

Jednocześnie marszałek Andrzej Bętkowski podkreślił, że należy się liczyć z tym, iż dynamiczna sytuacja epidemiologiczna w całym kraju stwarza realne zagrożenie niezrealizowania zaplanowanych dochodów i wydatków w ostatnich miesiącach roku. Najtrudniejsza sytuacja występuje w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia, które borykają się z brakiem personelu. Wysokie koszty generuje ogromne zużycie środków ochrony osobistej i sprzętu.

– Zakładamy nadal poważne wsparcie dla tych jednostek w zaistniałej sytuacji, ale również przewidujemy straty zakładów opieki zdrowotnej za rok bieżący, które, zgodnie z przepisami, w latach następnych będzie musiał pokryć podmiot tworzący, czyli województwo świętokrzyskie – podkreślał marszałek, zapewniając, że priorytetem na czas najbliższy jest kierowanie kolejnych środków na przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się epidemii.

Zakończyły się konsultacje Strategii, analizujemy głosy mieszkańców

Radni Sejmiku przyjęli przedstawioną przez marszałka Andrzeja Bętkowskiego informację o przebiegu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Konsultacje trwały od 10 sierpnia do 30 września 2020 roku. Odbyły się spotkania w powiatach i w stolicy województwa, ale mieszkańcy zgłaszali również online swoje uwagi i opinie. Wpłynęło ich kilkaset – od jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów administracji rządowej, partnerów społeczno-gospodarczych i osób prywatnych. Obecnie uwagi są poddawane analizie, a do końca października br. ma powstać raport z przebiegu konsultacji, zawierający ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag. Znaczna ich część dotyczy kwestii określania tzw. obszarów strategicznej interwencji oraz listy projektów strategicznych, załączonej do strategii.

Marszałek podkreślił, że dużym sukcesem było włączenie się w proces konsultacji radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, którzy organizowali spotkania w szkołach, zgłaszali swoje propozycje, a następnie przyjęli uchwałę dotyczącą projektu.

Uchwalenie Strategii przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego jest planowane do końca bieżącego roku.