Zdjęcie Wspólne Marszałka Andrzeja Bętkowskiego, Członka Zarządu Marka Jońcy Z Beneficjentami Umów

Na wsparcie tradycji wsi

22 projekty, realizowane przez 12 świętokrzyskich partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, otrzymały wsparcie finansowe. Umowy potwierdzające dofinansowanie podpisali z przedstawicielami organizacji pozarządowych i instytucji marszałek województwa Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Województwa Marek Jońca. Łączna kwota wsparcia to ponad 930 tysięcy zł.

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach podpisano umowy na działania, które będą realizowane w 2022 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023 w ramach Konkursu dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wnioski o dofinansowanie projektów przyjmował sekretariat regionalny KSOW, działający w ramach Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

– Podpisujemy dzisiaj umowy na dofinansowanie 22 interesujących projektów. Będą je realizować organizacje pozarządowe ze świętokrzyskiego, lokalne grupy działania, instytucje wsparcia rolnictwa i wsi oraz jednostki propagujące tradycję kultury wiejskiej – powiedział marszałek Andrzej Bętkowski. – Łącznie dysponowaliśmy kwotą około 931 tysięcy złotych. Te pieniądze zostały przeznaczone na zadania związane z rozwojem obszarów wiejskich, wspieraniem gospodarki rolniczej, przetwórstwa owocowo-warzywnego, wspierania organizacji łańcucha dostaw żywności, wspierania różnego rodzaju hodowli, w tym zachowania tradycyjnych i unikalnych gatunków – dodał marszałek.

– Te projekty, które wspieramy finansowo w ich realizacji, dotyczą m.in. wspierania hodowli naszych rodzimych roślin, czereśni i truskawek, ziół – przyznał członek Zarządu Województwa Marek Jońca – hodowli ginących gatunków zwierząt hodowlanych, charakterystycznych dla ziemi świętokrzyskiej, czyli np. gęsi kieleckiej, a także promowanie agroturystyki, enoturystyki, szkoleń dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, konferencji, a także na wspieranie wprowadzania na te obszary nowinek technologicznych.

Dofinansowanie otrzymają: Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach, Wojewódzki Dom Kultury, Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach, Świętokrzyska Sieć Lokalnych Grup Działania, Leaf Media Kawalec Kulawik Spółka Jawna, Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski, Muzeum Wsi Kieleckiej, Stowarzyszenie AGROEKOTON, Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Krzemienny Krąg” oraz Stowarzyszenie “Sandomierski Szlak Jabłkowy”.

Jednym z projektów, które otrzymały dofinansowanie, jest przygotowany przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych pomysł przywrócenia tradycji chowu gęsi kieleckiej w małym gospodarstwie rolnym.

– Promowanie i hodowla ekstensywna gęsi to jedna z form aktywnej ochrony przyrody i wspieranie kulinarnych tradycji regionu- tłumaczył dyrektor Tomasz Hałatkiewicz. – To zachowanie gatunku, który jest ważny z punktu widzenia zachowania puli genetycznej rasy rodzimej, w okresie międzywojennym bardzo popularnego i chętnie widzianego na stołach. Będziemy szkolić panie z kół gospodyń wiejskich w otwieranym Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach, tu pojawią się tę piękne ptaki. Stado zachowawcze znajduje się obecnie w instytucie zootechniki pod Poznaniem, za rok te ptaki mamy nadzieję mieć u nas na nadnidziańskich łąkach – dodał szef Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

Działacze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Krzemienny Krąg”, goszczący w urzędzie, zainicjowali dzisiaj akcję organizowania pomocy zaprzyjaźnionym pszczelarzom z Ukrainy. Do specjalnej skarbonki zbierane będą datki pieniężne, które zostaną przeznaczone na odbudowę rodzin pszczelich i ukraińskich pasiek po zakończeniu działań wojennych na tym terenie. Skrzynka – skarbonka została ustawiona przy wejściu głównym do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Galeria zdjęć