Drukowanie

Nabór do Świętokrzyskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek

Zapraszamy do udziału w 30. Świętokrzyskim Konkursie Kolęd i Pastorałek, którego finał odbędzie się 21 stycznia 2024 roku o godzinie 14.00 w Domu Kultury we Włoszczowie.

Świętokrzyski Konkurs Kolęd i Pastorałek skierowany jest do solistów, zespołów wokalnych, wokalno-instrumentalnych, ludowych i chórów. Uczestnikami konkursu mogą być dorośli i młodzież powyżej 16. roku życia. Każdy uczestnik wykonuje dwa utwory – jedną kolędę i jedną pastorałkę. Uczestnicy nie mogą prezentować utworów, które przedstawiali w konkursie w poprzednich edycjach. Zgłoszenia wykonawców, zależnie od rejonu, należy przesyłać na załączonej karcie do 5 stycznia 2024 r. pocztą lub e-mailem:

Miejskie Centrum Kultury
ul. Słowackiego 25, 26-110 Skarżysko-Kamienna
nr tel.: 41 253 14 82, e-mail: mck@mck.skarzysko.pl
(z dopiskiem w tytule: 30. Świętokrzyski Konkurs Kolęd i Pastorałek)

Centrum Kultury w Jędrzejowie
ul. Piłsudskiego 3, 28-300 Jędrzejów
nr tel.: 41 386 12 68, e-mail: poczta@ckjedrzejow.pl

Eliminacje odbędą się 13 stycznia o godzinie 10.00 w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej oraz 14 stycznia o godzinie 10.00 w Centrum Kultury w Jędrzejowie. Dodatkowych informacji na temat Świętokrzyskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek udzielają pracownicy Działu Kultury WDK, tel. 41 36 55 134, e-mail: kultura@wdk-kielce.pl.

Szczegółowe informacje, regulamin i karta zgłoszenia znajdują się na stronie WDK

Współorganizatorzy: Dom Kultury we Włoszczowie, Miejskie Centrum Kultury im. L. Staffa w Skarżysku-Kamiennej, Centrum Kultury w Jędrzejowie.