Interreg Europe Grafika

Nabór interesariuszy do projektu pn. „CORE – kompostowanie na obszarach wiejskich”

Departament Inwestycji i Rozwoju, przy współpracy Departamentu Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, odpowiedzialny za realizację międzynarodowego projektu pn. „CORE – kompostowanie na obszarach wiejskich”, współfinansowanego z Programu Interreg Europa 2021-2027, zaprasza do udziału w Regionalnej Grupie Interesariuszy, w roli Interesariusza.

Realizacja projektu ma na celu wymianę doświadczeń i poszukiwanie nowatorskich rozwiązań w obszarze zagospodarowania bioodpadów na terenach wiejskich, pod kątem wprowadzenia ich do odpowiednich polityk i programów, a następnie ich wdrażania.

Interesariusze uczestniczyć będą w zaplanowanych spotkaniach i ewentualnych wizytach studyjnych, dzieląc się swoją wiedzą oraz poznając dobre praktyki zastosowane w innych regionach UE. W projekcie uczestniczy w roli Partnera projektu uczestniczy 8 państw z UE (Hiszpania – koordynator projektu, Polska, Niemcy, Belgia, Włochy, Grecja, Węgry, Szwecja).

Zgłoszenia do udziału w Regionalnej Grupie Interesariuszy mogą składać podmioty z terenu województwa świętokrzyskiego, których działalność związana jest bezpośrednio lub pośrednio z gospodarowaniem bioodpadami na obszarach wiejskich.

Podmioty zainteresowane udziałem w projekcie pt.: CORE – kompostowanie na obszarach wiejskich” zapraszamy do wypełnienia i przesłania Formularza zgłoszeniowego na adres

e-mail: malgorzata.walczak@sejmik.kielce.pl do dnia: 29 marca 2023 r.

  • Dane objęte obowiązkiem informacyjnym RODO można odnaleźć pod adresem:

https://bip.sejmik.kielce.pl/807-rodo/6415-klauzula-o-rodo.html