Targi żywności W Londynie Jedzenie I Przyprawy Na Talerzykach

Nabór otwarty na wyjazdową misję gospodarczą na targi spożywcze Speciality & Fine Food Fair 2023 w Londynie 11-12.09.2023 r.

Województwo Świętokrzyskie ogłasza nabór wniosków dla przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego (10 miejsc) działających w sektorze spożywczo-przetwórczym w wyjazdowej misji gospodarczej na targi spożywcze Speciality & Fine Food Fair 2023, w terminie 11-12 września 2023 r.

To wiodące w Wielkiej Brytanii, coroczne wydarzenie organizowane w Olympia London, stanowi centrum inspiracji dla świata żywności i napojów. Speciality & Fine Food Fair to wystawa napojów i żywności rzemieślniczej, ekologicznej, luksusowej i tej dla smakoszy. Wydarzenie targowe jest idealną okazją do nawiązania relacji biznesowych z najważniejszymi na rynku firmami z branży spożywczej, wyznaczającymi zdrowe i ekologiczne trendy. Na targach obecne są firmy z całego świata, w tym:

  • 700+ znakomitych dostawców żywności i napojów, zarówno z rynku brytyjskiego, jak i wielu zagranicznych producentów,
  • Innowacyjne firmy rozpoczynające działalność, które ze względu na swoją pomysłowość mają szansę stać się kolejnymi podbijającymi rynek podmiotami.

W ramach dofinansowania uczestnictwa w misji Organizator pokrywa dla jednego uczestnika, w ramach pomocy de minimis 100% wysokości kosztów tj. m.in.: przelotów, przejazdów, zakwaterowania w hotelu, wyżywienia, przejazdów lokalnych, transportu niezbędnych materiałów (do 30 kg ładunku), ubezpieczenia zdrowotnego na czas wyjazdu oraz stoiska wystawienniczego Województwa Świętokrzyskiego.

Wyjazdowa misja gospodarcza organizowana jest przez Oddział ds. Promocji Gospodarczej Regionu Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach projektu promocji gospodarczej województwa świętokrzyskiego: „Świętokrzyskie – hard to pronunce, easy to do business in,  Działanie 2.4 – „Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, na lata 2014-2020.

W misji mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy, którzy spełnią warunki, określone w Formularzu zgłoszeniowym (Kryteria formalne/ wejścia).

 Przewidywana liczba miejsc: 10 przedsiębiorców – maksymalnie jeden przedstawiciel z jednego przedsiębiorstwa.

 Termin nadsyłania wniosków: nabór przedłużony do 28 kwietnia 2023 r.

Wypełnione i podpisane Wnioski należy składać osobiście w sekretariacie Departamentu Inwestycji i Rozwoju – Kielce, ul. Sienkiewicza 63 lub przesłać: tradycyjną drogą pocztową (decyduje data wpływu) lub e-mailową skan na adres elektroniczny pracowników Departamentu Inwestycji i Rozwoju:

w tytule e-maila: Wyjazdowa misja gospodarcza na targi spożywcze LONDYN

Kontakt:

 Wnioski nadesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki: