Osoby Podczas Dyskusji I Nazwa Projektu Nakieuj Firmę Na Rozwój

NABÓR PRZEDSIĘBIORSTW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zaprasza przedsiębiorstwa z województwa świętokrzyskiego do udziału w cyklu wizyt edukacyjnych, dostosowanych do potrzeb pracowników i specyfiki branżowej firmy. Wizyty regionalnych instytucji szkoleniowych będą realizowane w siedzibie przedsiębiorstwa przez wykwalifikowaną kadrę szkoleniową.

Działanie realizowane jest w ramach podzadania 2.1.2. projektu pn. Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych. Celem zadania jest stworzenie mechanizmu współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, a firmami szkoleniowymi oraz popularyzowanie idei uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning).

Do udziału w projekcie zapraszamy firmy, które swoją działalnością wpisują się w branże kluczowe województwa świętokrzyskiego zgodnie z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+, tj.:

  • metalowo-odlewnicza,
  • zasobooszczędne budownictwo,
  • turystyka zdrowotna i prozdrowotna,
  • nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze.

Wybór przedsiębiorstw do udziału w zadaniu nastąpi zgodnie z Regulaminem.
Aby wziąć udział w projekcie należy dostarczyć wypełniony i podpisany formularz do 31 lipca 2024r.:

  • drogą elektroniczną na adres e-mail: wup@wup.kielce.pl
  • pocztą tradycyjną: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce.
  • osobiście w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, parter pokój nr 8, pon.-pt. w godzinach 7:30-15:30.

Zgłoszenie do udziału jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu.

Osoba do kontaktu: Justyna Tutaj
tel.: 41 36-41-614
e-mail: j.tutaj@wup.kielce.pl

Formularz zgłoszeniowy wraz z kwestionariuszem