Nabór uzupełniający do projektu „Standardy obsługi inwestora w Województwie Świętokrzyskim”

Zapraszamy wszystkie Jednostki Samorządu Terytorialnego z regionu świętokrzyskiego do udziału w projekcie pod nazwą: ,,Standardy obsługi inwestora w samorządzie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”, który realizowany jest przez Oddział do spraw Promocji Gospodarczej Regionu, działający w ramach Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.


Informujemy, że zostały już tylko 4 wolne miejsca dla JST chętnych do podnoszenia kwalifikacji w zakresie obsługi inwestorów.

Przedmiotowy projekt ma na celu przede wszystkim poprawę efektywności zarządzania w obszarze obsługi inwestora w JST, w tym:

  • wdrożenie minimalnego zakresu zasad (procedur) współpracy z inwestorem;
  • doskonalenie kompetencji kadr JST w zakresie opracowywania ofert inwestycyjnych
    oraz obsługi inwestora;
  • budowę lokalnych sieci współpracy na rzecz obsługi inwestora;
  • działania szkoleniowe upowszechniające strategiczne podejście do zarządzania rozwojem gospodarczym.

Uczestnictwo w Projekcie pozwoli Państwu rozszerzyć swoją wiedzę oraz podnieść kompetencje zawodowe w zakresie obsługi inwestora oraz przygotowywania ofert inwestycyjnych. Ponadto jednostka samorządu otrzyma możliwość kompleksowego przygotowania profesjonalnej oferty terenów inwestycyjnych, a stworzenie sieci współpracy daje możliwość do dzielenia się doświadczeniem oraz współdziałania w obszarze zagadnień obsługi inwestorów.

Zainteresowanych udziałem w Projekcie prosimy o zapoznanie się z załączonym Regulaminem naboru oraz o wypełnienie i podpisanie załączników nr 2, 3a i 3b oraz 5, które należy przesłać do dnia 10 września, w formie skanu na skrzynkę e-mail: anna.braun@sejmik.kielce.pl lub tomasz.stepniewski@sejmik.kielce.pl.

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 413658181 lub 413658182.