Nabór uzupełniający wniosków na Targi INDAGRA-FOOD 2014

Nabór uzupełniający wniosków na Targi INDAGRA-FOOD 2014

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. ogłasza nabór uzupełniający dla przedsiębiorców z sektora spożywczego z Polski Wschodniej na uczestnictwo w targach INDAGRA-FOOD 2014, odbywającymi się w terminie 29 października – 2 listopada 2014 r. Termin nadsyłania wniosków upływa 24 lipca 2014 r.

Wyjazd jest organizowana przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w ramach Projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie I.4 Promocja i Współpraca, komponent Promocja, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. o dofinansowanie projektu Nr POPW. 01.04.01-00-001/09.
Zgodnie z Regulaminem Targów w wyjeździe mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy: zarejestrowani i prowadzący działalność minimum 18 miesięcy (na dzień złożenia Wniosku) na terenie jednego z 5 województw Polski Wschodniej, tj. lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, działający w branży spożywczej zgodnie z Regulaminem.

Przewidywana liczba miejsc: 7 przedsiębiorstw.
Termin nadsyłania wniosków: 24 lipca 2014 r.

Wnioski wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy składać osobiście, listownie lub przesyłką kurierską pod adresem:

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa
wraz z dopiskiem:
BPW – INDAGRA FOOD 2014
(KONTAKT: ilona.pytlarska@paiz.gov.pl )

http://www.paiz.gov.pl/20140717/Nabor_uzupelniajacy_na_uczestnictwo_w_targach_INDAGRA_FOOD_2014