Nabór wniosków na targi Hannover Messe 2015

Nabór wniosków na targi Hannover Messe 2015

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. ogłasza nabór wniosków przedsiębiorców z Polski Wschodniej o dofinansowanie uczestnictwa w targach Hannover Messe 2015 w Hanowerze, planowanym w terminie 13-17 kwietnia 2015 r. Termin nadsyłania wniosków upływa 27 lutego br.

Wyjazd jest organizowany przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w ramach Projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie I.4 Promocja i Współpraca, komponent Promocja, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. o dofinansowanie projektu Nr POPW.01.04.01-00-001/09.

W Wyjeździe mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy zarejestrowani i prowadzący działalność minimum 18 miesięcy (na dzień złożenia Wniosku) na terenie jednego z 5 województw Polski Wschodniej, tj. lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, w sektorze maszynowym, metalowym, energetycznym, technologii IT dla produkcji przemysłowej lub pokrewnym zgodnym z profilem targów zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w Wyjeździe.
Przewidywana liczba miejsc: 20 przedsiębiorstw.
Termin nadsyłania wniosków: 27 lutego 2015 r do godz. 16:00

Wnioski w oryginale wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy składać listownie lub przesyłką kurierską pod adresem:
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa
wraz z dopiskiem: BPW – Hannover Messe 2015
Kontakt: izabela.urwalska@paiz.gov.pl

Więcej informacji: http://www.paiz.gov.pl/20150209/Nabor_wnioskow_na_targi_Hannover_Messe_2015