Za nami 5. sesja Sejmiku Województwa

Za nami 5. sesja Sejmiku Województwa

Podczas 5. sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego radni wyrazili zamiar likwidacji cieszącego się małą popularnością internatu w Policealnej Szkole Medycznej w Morawicy, udzielili wsparcia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach oraz ustalili skład osobowy Komisji Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego. Była również mowa o budowie ulicy Lwowskiej-bis w Sandomierzu wraz z remontem mostu na Wiśle.

Sesja rozpoczęła się od podziękowań prowadzącego obrady Tadeusza Kowalczyka w imieniu Sejmiku Województwa dla byłego dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, Jana Gierady, który niedawno odszedł na emeryturę. Kwiaty wręczył wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, Jan Maćkowiak.

Następnie minutą ciszy uczczono pamięć Jerzego Regulskiego – Był to jeden z trzech ojców samorządu i samorządności w naszym kraju – powiedział członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Kazimierz Kotowski.

Pierwszym punktem merytorycznym sesji była prezentacja modelu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, wypracowanego w ramach projektu “Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. Dokonała jej Ewelina Woźna – ekspert z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

– Jesteśmy zobowiązani Kartą Praw Podstawowych przez Unię Europejską do wprowadzenia systemu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. W ramach projektu zostały przygotowane 3 koncepcje modelowych rozwiązań, nad którymi już przeprowadzono konsultacje. Obecne rozwiązania są zbyt rozproszone. Na spotkaniach z radnymi sejmików rozmawiamy o tym, które z tych 3 rozwiązań jest najlepsze – mówiła Ewelina Woźna.

Radni jednogłośnie podjęli uchwały o likwidacji aglomeracji Styków, Cedzyna, Wiślica, Brody i Sędziszów oraz wyznaczyli ponownie obszar i granice tych aglomeracji.

Zarówno powyższą uchwałę, jak i kolejną dotyczącą określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw pozytywnie zaopiniowała Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska.

Kolejnym punktem było ustalenie składu osobowego Komisji Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego. W jej skład weszły władze województwa, przedstawiciele Sejmiku Województwa, ludzie świata nauki i kultury, przedstawiciele świata biznesu.

Podczas Sesji radni wyrazili również zamiar likwidacji internatu w Policealnej Szkole Medycznej w Morawicy.

– Powodem likwidacji jest b. mała liczba korzystających z niego. Obecnie jest ich jedenastu ze 155 uczniów szkoły, a koszty prowadzenia internatu są bardzo duże. Powodem małego zainteresowania jest to, że uczniowie posiadają własne środki transportu, a połączenie z Morawicą jest dobre – wyjaśniała Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

– Musimy oszczędzać pieniądze publiczne, a środki w ten sposób zagospodarowane możemy przeznaczyć na rozwój szkoły – dodał dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Jacek Kowalczyk.

Radni udzielili również pomocy finansowej dla Miasta Kielce – Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej dotyczącego specjalistycznego poradnictwa realizowanego w ramach “Telefonu zaufania dla osób w kryzysie”.

– To kolejne wsparcie Samorządu Województwa dla ośrodka miejskiego. Korzysta z niego bardzo dużo osób, wielu z nich udało się już pomóc i wierzymy, że te pieniądze przyczynią się kolejnym potrzebującym – powiedział członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek.

Radni zdecydowali się również przyjąć stanowisko Sejmiku dotyczące budowy ul. Lwowskiej-bis w Sandomierzu, czyli rozbudowie drogi krajowej nr 77 razem z remontem starego mostu zamkniętego z powodu złego stanu technicznego. Inwestycja nie znalazła się w rządowym “Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020”.

– Chodzi nam o to, aby ta inwestycja ponownie znalazła się w dokumentach rządowych, co umożliwi staranie się o środki finansowe. To zadanie wpisuje się w założenia strategii rozwoju województwa, która mówi o poprawie komunikacji z regionami ościennymi. To bardzo ważna przeprawa mostowa, która uzupełniałaby obecną sieć – mówił członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski.