Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych na kandydatów Komisji Konkursowej

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych na kandydatów Komisji Konkursowej

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) nabór przedstawicieli na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu: działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Celem jest wyłonienie kandydatów na członków Komisji Konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach Komisji Konkursowej.

Szczegółowe informacje w Ogłoszeniu o naborze kandydatów.

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszenia kandydataData dołączenia 2015-02-23, att537850_formularz_zgloszenia_kandydata.docx

OgłoszenieData dołączenia 2015-02-23, att537851_ogloszenie.pdf