Samorządowcy w Jachrance

Samorządowcy w Jachrance

Marszałek Adam Jarubas i przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arkadiusz Bąk uczestniczyli w piątek, 20 lutego, w XXIX Zgromadzeniu Ogólnym Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Spotkanie odbyło się w Jachrance koło Warszawy.

W delegacji samorządu województwa, oprócz marszałka Adama Jarubasa i przewodniczącego Arkadiusza Baka, uczestniczyli: wiceprzewodniczący sejmiku Grigor Szaginian oraz radny Krzysztof Dziekan. 

– Podczas spotkania rozmawialiśmy o nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 – powiedział po spotkaniu przewodniczący Arkadiusz Bąk. – Dyskutanci wyrażali opinie, że potrzebne są większe uprawnienia samorządów wojewódzkich w dysponowaniu środkami unijnymi. Samorządowcy w regionach najlepiej znają potrzeby lokalnych środowisk i wiedzą, jak wydawać przyznawane pieniądze.    
Przewodniczący Arkadiusz Bąk nie ukrywał, że dotychczasowa decyzja rządu o decentralizacji funduszy unijnych była dobra. W kolejnych latach do regionalnych programów operacyjnych trafi jeszcze więcej środków unijnych, blisko 40  proc. całej puli dla Polski.

Przedstawiciele szesnastu regionów naszego kraju wybrali zarząd gremium oraz członków komisji wspólnej rządu i samorządu. Prezesem ZWRP po raz kolejny został Jacek Protas, wicemarszałek województwa warmińsko – mazurskiego. Uczestnicy obrad ustalili, że kolejne obrady związku odbędą się 5-6 marca br. w Poznaniu i związane będą z obchodami 25-lecia samorządności w Polsce. Wezmą w nim udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych. – My jako Sejmik Województwa Świętokrzyskiego też przygotowujemy się do tegorocznego jubileuszu ćwierćwiecza samorządu – powiedział Arkadiusz Bąk. – Wojewódzkie obchody planujemy w auli Politechniki Świętokrzyskiej.

Związek Województw RP jest organizacją samorządów województw reprezentującą ich interesy przede wszystkim w kontaktach z Radą Ministrów oraz parlamentem. Członkowie ZWRP mają swoich przedstawicieli między innymi w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Komitecie Regionów UE oraz Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. Jego przedstawiciele uczestniczą w pracach i uzgodnieniach legislacyjnych zarówno na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, jak i poprzez komisje Sejmu i Senatu RP.