Nadzwyczajna Sesja Sejmiku. Radni Zdecydowali O Zmianach Budżetowych

Nadzwyczajna sesja Sejmiku. Radni zdecydowali o zmianach budżetowych

W poniedziałek 4 września br. w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej odbyła się nadzwyczajna,  LXIII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023 – 2040 oraz przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok. Obrady poprzedziło posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Wprowadzone do WPF zmiany pozwolą zrealizować zdania z wielu obszarów, służących mieszkańcom regionu, m.in. projekty: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 w m. Mieczyn polegająca na budowie chodnika”, „Zakup dwóch ambulansów na wyposażenie zespołów ratownictwa medycznego dla Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego w woj. świętokrzyskim”, „Wymiana agregatu wody lodowej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach”, realizowany przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach projekt  „Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami”, a także prowadzone przez Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Zapis obrad dostępny jest na platformie e-sesja