Andrzej Bętkowski Prezentuje Statuetkę

Nagroda “Ambasadora Dwujęzyczności” dla Marszałka Województwa Świętokrzyskiego

Z inicjatywy Centrum Inteligentnego Rozwoju, 18 października br. w Uniejowe (woj. Łódzkie) zorganizowano konferencję poświęconą powszechnej dwujęzyczności pn. “Bilingual Future Forum”. Wzięli w niej udział naukowcy, eksperci, pedagodzy, przedstawiciele władz samorządowych wszystkich szczebli oraz reprezentanci świata technologii i inwestycji. W ramach tego wydarzenia odbyły się prelekcje oraz panele dyskusyjne poświęcone zagadnieniom związanym z dwujęzycznością. Konferencji towarzyszyła Gala Bilingual Future Forum, podczas której wręczono statuetki Ambasadora Dwujęzyczności dla zasłużonych na rzecz powszechnej dwujęzyczności w regionach: osób, instytucji i samorządów. Tę prestiżową nagrodę przyznano m.in. Andrzejowi Bętkowskiemu, Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego.

Forum rozpoczęli: dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko, profesor Uniwersytetu Warszawskiego oraz Waldemar Miksa, Koordynator Krajowy Międzynarodowego Program Powszechnej Dwujęzyczności oraz Prezes Zarządu Yellow House English SA – partnera strategicznego wydarzenia.

Jednym z punktów Forum była Gala Bilingual Future Forum: uroczyste podsumowanie dokonań związanych z promowaniem idei powszechnej dwujęzyczności. W trakcie gali wręczone zostały statuetki Ambasadora Dwujęzyczności, którymi uhonorowane zostały najbardziej zasłużone osoby, instytucje i samorządy. Tę prestiżową nagrodę przyznano Andrzejowi Bętkowskiemu, Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego, jako wyraz uznania dla działań i zaangażowania na rzecz powszechnej dwujęzyczności w regionie. W imieniu marszałka nagrodę odebrali Renata Bilska, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych oraz Krzysztof Randla, zastępca Departamentu Organizacyjnego i Kadr.

Warto podkreślić, że Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, reprezentowane na BFF przez dyrektor Małgorzatę Łakomiec, zostało wskazane jako nowoczesna placówka, urzeczywistniająca swoją misję doskonalenia nauczycieli i rozwijania edukacji dwujęzycznej w skali kraju. Wyróżnienie indywidualne za osobisty wkład w promocję i rozwijanie dwujęzyczności otrzymała  Izabela Krzak-Borkowska, kierownik Pracowni Języków Obcych w tej podległej Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego placówce.

Galeria zdjęć