Nagrody dla uczniów – autorów innowacyjnych pomysłów

Nagrody dla uczniów – autorów innowacyjnych pomysłów

Po raz piąty Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz Wojewódzki Ośrodek Techniki i Wynalazczości uhonorowali laureatów etapu wojewódzkiego Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów, którego dokonał Marszałek Województwa Adam Jarubas wspólnie z fundatorami, odbyło się 15 czerwca w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, podczas posiedzenia Świętokrzyskiej Rady Innowacji.

Olimpiada ma charakter naukowo – techniczny, jej celem jest zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. W efekcie tych działań powstają samodzielne prace, projekty i wynalazki o charakterze proinnowacyjnym.
Uczniowie świętokrzyskich szkół ponadgimnazjalnych z powodzeniem biorą udział w finałach krajowych tej olimpiady, zdobywając tytuły laureatów, finalistów krajowych lub wyróżnienia.  Powstałe projekty odnoszą też sukcesy na arenie międzynarodowej.
W 2012 r. Kamil Bączek i Wojciech Dyl z Połańca za Safe Step – bezpieczną laskę dla niewidomych zdobyli złoty medal z wyróżnieniem na Targach Wynalazczości w Brukseli, a w następnym roku zostali finalistami telewizyjnego konkursu „Polski Wynalazek 2013”.
W 2013 r. Mariusz Bielaszka z Połańca za wynalazek „Wanted Clock – Lokalizator osób zaginionych” zdobył złoty medal na Targach Wynalazczości w Brukseli, a w 2014 – srebrny medal Światowego Konkursu Wynalazków CONCURS LEPINE w Paryżu oraz złoty medal światowego konkursu informatycznego INFOMATRIX w Bukareszcie. Było to największe dotychczasowe osiągnięcie ucznia szkoły zawodowej nie tylko w skali naszego regionu, ale całego kraju – został w ciągu pół roku laureatem 3 międzynarodowych konkursów.
Uczniowie Adrian Pikus i Emilian Ścibisz z Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Św. za swoją pracę „Opaska medyczna Asystent Ratownika” otrzymali na VII Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2014 brązowy medal, specjalne wyróżnienie Prezesa NOT w konkursie „Młody Innowator”, wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Naukowym E(x)plory 2015 oraz brązowy medal w Międzynarodowym Konkursie INFOMATRIX w maju bieżącego roku.

Laureaci etapu wojewódzkiego Olimpiady Innowacyjnych Technicznych i Wynalazczości 2015:

Kategoria „R”- Pomysł Techniczny
„Farm Asystent”, autor – Maciej Chadała, opiekun – mgr inż. Dariusz Granat, Zespół Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim  
„Blind Assistant – Asystent Niewidomych”, autor – Arkadiusz Murdza, opiekun –  mgr inż. Grzegorz Wójcikowski, Zespół Szkół  w Połańcu
EXTRA VIEW – system rozszerzający pole widzenia kierowcy”, autorzy – Joachim Jakubas, Grzegorz Koper, opiekun – mgr inż. Grzegorz Wójcikowski, Zespół Szkół  w Połańcu

Kategoria „U”- Usprawnienie softwarowo-techniczne          
„Elektroniczny kontroler funkcji życiowych dziecka”,  autorzy – Krystian Bugno, Karol Woźniak, opiekunowie – mgr inż. Ryszard Adamus i mgr inż. Joanna Satro, Zespół Szkół Mechanicznych  w Kielcach
„Control socket – inteligentne gniazdko”, autorzy – Piotr Urban, Łukasz Rędziński, opiekun – mgr inż. Mariusz Zyngier, Zespół Szkół w Połańcu.

Kategoria „P” – Pomoc dydaktyczna
„Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii do celów dydaktycznych, użytkowych i dochodowych”, autorzy – Paweł Mroczek, Grzegorz Masłowski, Mateusz Wiącek, opiekun – mgr inż. Radosław Moskal, Zespół Szkół Nr 3 w Ostrowcu Św.
„Wykorzystanie programu Excel do badania podstawowych członów automatyki
i regulatorów”, autorzy – Karol Walas, Dawid Tutalak, Wojciech Szczepański, opiekun – mgr inż. Radosław Moskal, Zespół Szkół Nr 3 w Ostrowcu Św.
 
Kategoria „E” – Pomysł ekologiczny
„AntyBoomex3K”, autorzy – Hubert Kusal, Hubert Pobrotyn, Marcin Jałocha, opiekun –  mgr inż. Barbara Cecot, Liceum Ogólnokształcące nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim
„Wykorzystanie sterowników PLC do poprawienia efektywności działania urządzeń oszczędzających energię”, autorzy – Damian Kaczmarzyk, Dominik Nowakowski, opiekun –  mgr inż. Radosław Moskal, Zespół Szkół Nr 3 w Ostrowcu Św.

Nagrodę dodatkową za szczególny wkład w przygotowanie uczniów otrzymał mgr inż. Radosław Moskal, nauczyciel z Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, opiekun 3 prac zakwalifikowanych do finału krajowego Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Fundatorzy nagród:
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
Wojewódzki Ośrodek Techniki i Wynalazczości,
Odlewnie Polskie SA w Starachowicach,  
Grupa Kapitałowa ZPUE Włoszczowa,
Uzdrowisko Busko-Zdrój SA,
KH-Kipper Kajetanów