Nagrody „Talenty Świętokrzyskie” – nabór wniosków do 31 sierpnia

Nagrody „Talenty Świętokrzyskie” – nabór wniosków do 31 sierpnia

Trwa kolejna edycja „Świętokrzyskiego Programu Wspierania Edukacji Wybitnie Uzdolnionych Uczniów i Studentów”.  Jak co roku,  Samorząd Województwa Świętokrzyskiego nagradza młodych ludzi – laureatów międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad, konkursów i turniejów oraz uczniów i studentów, którzy wyróżniają się wybitnymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi.


W załączeniu przekazujemy szczegółowe informacje dotyczące ww. programu wraz ze wzorami wniosków i oświadczeń, które po wypełnieniu i podpisaniu przez wnioskodawców można przesyłać do 31 sierpnia br. drogą pocztową lub doręczyć osobiście na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Kancelaria Ogólna (bud. C2, parter, pokój nr 12)
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

z dopiskiem na kopercie: „Talenty Świętokrzyskie”

Uchwała Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2013r.
Świętokrzyski Program Wspierania Edukacji Wybitnie Uzdolnionych Uczniów i Studentów
Wniosek o przyznanie nagrody „Talenty Świętokrzyskie”
Wniosek o przyznanie nagrody „Talenty Świętokrzyskie” dla zespołu
Oświadczenie dotyczące numeru rachunku bankowego
Oświadczenie podatnika
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych