Kapituła Konkursu Świętokrzyskiej Nagrody Jakości

PREZYDIUM KAPITUŁY:

 1. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Przewodniczący Kapituły ŚNJ.
 2. Przewodniczący Komisji Strategii, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Wiceprzewodniczący Kapituły ŚNJ.
 3. Sekretarz Komitetu Polskiej Nagrody Jakości, Wiceprzewodniczący Kapituły ŚNJ, Krajowa Izba Gospodarcza.
 4. Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju, Sekretarz Kapituły ŚNJ.

CZŁONKOWIE KAPITUŁY:

 1. Loża Świętokrzyska Business Centre Club.
 2. Politechnika Świętokrzyska w Kielcach.
 3. Stowarzyszenie Forum Pracodawców w Kielcach.
 4. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
 5. Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach.
 6. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 7. Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa.
 8. Federacja Stowarzyszeń Naukowo -Technicznych NOT Oddział w Kielcach.
 9. Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce”.