Kapituła Konkursu Świętokrzyskiej Nagrody Jakości

Kapituła Konkursu Świętokrzyskiej Nagrody Jakości

PREZYDIUM KAPITUŁY:

1. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Przewodniczący Kapituły ŚNJ.

2. Przewodniczący Komisji Strategii, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Wiceprzewodniczący Kapituły ŚNJ.

3. Sekretarz Komitetu Polskiej Nagrody Jakości, Wiceprzewodniczący Kapituły ŚNJ, Krajowa Izba Gospodarcza.

4. Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju, Sekretarz Kapituły ŚNJ.

CZŁONKOWIE KAPITUŁY:

1. Loża Świętokrzyska Business Centre Club.

2. Politechnika Świętokrzyska w Kielcach.

3. Stowarzyszenie Forum Pracodawców w Kielcach.

4. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.

5. Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach.

6. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

7. Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa.

8. Federacja Stowarzyszeń Naukowo -Technicznych NOT Oddział w Kielcach.

9. Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce”.