Img 8920

Kapituła ogłosiła nominacje

Kapituła Nagrody Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. “Świętokrzyska Victoria” na swoim drugim posiedzeniu wybrała osoby, samorządy i firmy nominowane do nagrody. Z tej grupy na kolejnym posiedzeniu Kapituła wyłoni laureatów nagrody. Kto otrzyma pierwsze „Świętokrzyskie Victorie” dowiemy się podczas uroczystej gali, 24 lutego.

Kapituła Nagrody Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. “Świętokrzyska Victoria” na swoim drugim posiedzeniu wybrała osoby, samorządy i firmy nominowane do nagrody. Z tej grupy na kolejnym posiedzeniu Kapituła wyłoni laureatów nagrody. Kto otrzyma pierwsze „Świętokrzyskie Victorie” dowiemy się podczas uroczystej gali, 24 lutego.

„Świętokrzyska Victoria” to nagroda Samorządu Województwa, której celem jest promowanie najbardziej aktywnych świętokrzyskich samorządów, przedsiębiorstw i osób –  społeczników, działających na rzecz swoich środowisk. Przyznawana jest w trzech kategoriach: „Samorządność”, „Osobowość” i „Przedsiębiorczość”. Kandydatów do pierwszej edycji nagrody można było zgłaszać do końca stycznia. Kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele samorządu, nauki, biznesu oraz organizacji pozarządowych, ma trudne zadanie – laureatów nagrody wybierać będzie spośród kilkudziesięciu zgłoszeń. Podczas ostatniego posiedzenia Kapituła wyłoniła po pięć osób, samorządów i firm nominowanych do nagrody.
W kategorii „Samorządność” nominacje otrzymały gminy: Bieliny, Morawica i Strawczyn oraz dwa powiaty: kielecki i jędrzejowski.
W kategorii „Przedsiębiorczość” członkowie Kapituły pod przewodnictwem marszałka Adama Jarubasa do nagrody nominowali: Fabrykę Kotłów Sefako z Sędziszowa, firmę SAS – producenta kotłów z Buska Zdroju, Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego, przedsiębiorstwo „WiR” Przetwórstwo Mięsa z Łopuszna oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego z Kielc. Natomiast w kategorii „Osobowość” nominacje otrzymali: ks. Czesław Wala – kustosz Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Kałkowie, ojciec Karol Lipiński, ekonom klasztoru na Świętym Krzyżu, Stanisław Góźdź – dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, prof. Kazimierz Kik – politolog z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Wiesław Dzierżak, dyrektor Centrum Usług Satelitarnych w Psarach. Kto otrzyma statuetkę i tytuł „Świętokrzyska Victoria” dowiemy się podczas uroczystej gali Nagrody, która odbędzie się 24 lutego w Hotelu „Kongresowym” w Kielcach. Swój udział w uroczystości zapowiedziały: minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska oraz Henryka Bochniarz – szefowa Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”.