Img 1391

Kapituła V edycji Nagrody “Świętokrzyska Victoria” rozpoczęła prace

Pierwsze posiedzenie Kapituły V edycji Nagrody „Świętokrzyska Victoria” odbyło się w siedzibie Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  Urzędu Marszałkowskiego. W obradach uczestniczyli przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk oraz Sekretarz Województwa Bernard Antos. Podczas spotkania Tadeusz Kowalczyk, zastępca przewodniczącego Kapituły, wręczył  nominacje jej członkom oraz przedstawił ideę nagrody, a Bernard Antos, sekretarz Kapituły “Świętokrzyskiej Victorii” przybliżył regulamin przyznawania nagrody. – Dziękuję, że przyjęliście Państwo zaproszenie do pracy w Kapitule Nagrody. Poprzednie edycje pokazały, że „Świętokrzyska Victoria”  ma duże znaczenie dla przedsiębiorców, samorządowców i kreatorów życia społecznego naszego województwa, a ilość zgłoszeń kandydatów do nagrody we wszystkich trzech kategoriach dowodzi, iż idea jej utworzenia była bardzo celna. To także oznacza, że podczas bieżącej, V edycji, Kapitułę czeka dużo pracy. Zachęcam gorąco do propagowania idei tej nagrody w państwa środowiskach – mówił Tadeusz Kowalczyk, przewodniczący Kapituły Nagrody “Świętokrzyska Victoria”.

Kapituła V edycji Nagrody „Świętokrzyska Victoria” pracować będzie w składzie: Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Przewodniczący Kapituły, Tadeusz Kowalczyk, Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Zastępca Przewodniczącego Kapituły, Bernard Antos, Sekretarz Województwa – Sekretarz Kapituły, Małgorzata Muzoł – Przedstawiciel Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Andrzej Mochoń, Kanclerz Loży Świętokrzyskiej Business Centre Club Związek Pracodawców, Prezes Zarządu „Targów Kielce” – laureat III edycji, Wacław Szarek, Burmistrz Miasta i Gminy Sędziszów – laureat III edycji, Stanisław Rupniewski, Prezes Zarządu PHT „Supon” – laureat III edycji, Edmund Kaczmarek, Przewodniczący Konwentu Starostów, Starosta Jędrzejowski, Marek Banasik, wiceprezes Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Bogdan Białek, red. naczelny miesięcznika „Charaktery” – laureat IV edycji, Wojciech Lubawski, Prezydent Miasta Kielce – laureat IV edycji, Stanisław Matejkiewicz, prezes Banku Spółdzielczego w Kielcach – laureat IV edycji, Jacek Semaniak, Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Cezary Tkaczyk, Prezes Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A., Andrzej Borys, Prezes Związku Polskich Artystów Fotografików, Okręg Świętokrzyski, Jerzy Kula, Prezes Świętokrzyskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe.

Podczas spotkania Bernard Antos, sekretarz Kapituły “Świętokrzyskiej Victorii”, przybliżył regulamin przyznawania nagrody oraz zaproponował członkom Kapituły harmonogram prac. Kandydatów do piątej edycji nagrody można zgłaszać do 25 stycznia 2013 roku. Kapituła pod przewodnictwem marszałka województwa Adama Jarubasa na swoim kolejnym posiedzeniu, zaplanowanym na 31 stycznia, wyłoni po pięć osób, samorządów i firm nominowanych do nagrody.

Komu zostaną wręczone prestiżowe statuetki „Świętokrzyskiej Victorii”? Dowiemy się tego 12 lutego podczas uroczystej gali, która odbędzie się w Międzynarodowym  Centrum Kultur w Kielcach.

„Świętokrzyska Victoria” to nagroda Samorządu Województwa, której celem jest jest wspieranie prorozwojowych inicjatyw osób fizycznych i prawnych działających na terenie naszego regionu, promocja dobrych praktyk w zakresie zarządzania i kreowania rozwoju regionu oraz nagradzanie najbardziej aktywnych świętokrzyskich samorządów, przedsiębiorstw i osób – społeczników, działających na rzecz swoich środowisk. Przyznawana jest w trzech kategoriach: „Samorządność”, „Osobowość” i „Przedsiębiorczość”.