Kapituła VII edycji Nagrody “Świętokrzyska Victoria” rozpoczęła prace

Kapituła VII edycji Nagrody “Świętokrzyska Victoria” rozpoczęła prace

W Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach odbyło się pierwsze posiedzenie Kapituły VII edycji Nagrody „Świętokrzyska Victoria”. Podczas spotkania  marszałek Adam Jarubas wręczył  nominacje członkom Kapituły oraz przedstawił ideę „Świętokrzyskiej Victorii”, natomiast Bernard Antos, Sekretarz Województwa przybliżył regulamin przyznawania tej nagrody. Kandydatów można zgłaszać do 28 stycznia 2015r. 

– Dzisiejsze spotkanie inauguruje siódmą edycję Świętokrzyskiej Victorii. Gratuluję członkom Kapituły i cieszę się, że jesteśmy w tym gremium i wspólnie demokratycznie wybierzemy laureatów. Będziemy wybierać w trzech kategoriach: samorządność, przedsiębiorczość i osobowość. Jestem przekonany, że jak co roku napłynie wiele zgłoszeń  – mówił marszałek województwa  Adam Jarubas.

Kapituła VII edycji Nagrody „Świętokrzyska Victoria” pracować będzie w składzie:
Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Przewodniczący Kapituły,
Arkadiusz Bąk, Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Zastępca Przewodniczącego Kapituły,
Bernard Antos, Sekretarz Województwa – Sekretarz Kapituły,
Wojciech Borzęcki, Przedstawiciel Komisji Samorządu Terytorialnego,
Irena Szczepańska, Prezes Koła Światowego Związku Batalionów Chłopskich, laureatka V edycji,
Jacek Tarnowski, Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec – laureat V edycji,
Tomasz Tworek, Prezes Zarządu Dorbud S.A. – laureat V edycji,
Regina Renz, laureatka VI edycji,
Robert Jaworski, Burmistrz Miasta i Gminy Chęciny – laureat VI edycji,
Wojciech Legawiec, Prezes Uzdrowiska Busko-Zdrój – laureat VI edycji,
Jacek Semaniak, Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego,
Edmund Kaczmarek, Przewodniczący Konwentu Starostów, Starosta Jędrzejowski,
Michał Markiewicz, Prezes Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego,
Halina Siemaszko, Prezes Fundacji Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości,
Ireneusz Janik, Prezes Zarządu Forum Pracodawców.

Kandydatów do siódmej edycji nagrody można zgłaszać do 28 stycznia 2015 roku. Komu zostaną przyznane prestiżowe statuetki „Świętokrzyskiej Victorii” dowiemy się 17 lutego 2015 r. podczas uroczystej gali, która odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kultur w Kielcach. Wydarzenie uświetni występ zespołu PECTUS.

„Świętokrzyska Victoria” to nagroda Samorządu Województwa, której celem jest wspieranie prorozwojowych inicjatyw osób fizycznych i prawnych działających na terenie naszego regionu, promocja dobrych praktyk w zakresie zarządzania i kreowania rozwoju regionu oraz nagradzanie najbardziej aktywnych świętokrzyskich samorządów, przedsiębiorstw i osób – społeczników, działających na rzecz swoich środowisk. Przyznawana jest w trzech kategoriach: „Samorządność”, „Osobowość” i „Przedsiębiorczość”.