Plakat

Nominacje do “Świętokrzyskiej Victorii”

“Świętokrzyska Victoria” to nagroda Samorządu Województwa, której celem jest promowanie najbardziej aktywnych świętokrzyskich samorządów, przedsiębiorstw i osób – społeczników, działających na rzecz swoich środowisk. W każdej z trzech kategorii: przedsiębiorczość, samorządność i osobowość o statuetkę i prestiżowy laur zwycięzcy ubiega się piątka nominowanych.

W kategorii “Przedsiębiorczość”:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DEFRO Robert Dziubeła. Firma, która znalazła się w czołówce przedsiębiorstw posiadających najnowocześniejszy park technologiczny spośród wszystkich firm działających w podobnej branży. Swoją działalność rozpoczęła w 1973 roku od świadczenia usług ślusarsko-spawalniczych, obejmując z czasem produkcję betoniarek oraz kotłów centralnego ogrzewania, w 2004 roku wprowadzając na rynek nowe produkty – kotły centralnego ogrzewania na paliwa stałe. Środki pozyskane z 5 programów pomocowych UE  pozwoliły na rozbudowę zakładu o kompleks biurowców oraz hal produkcyjnych z pełnym zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną o łącznej powierzchni 14 tys. m2. Firma działa proekologicznie. Prowadzi w pełni udokumentowaną gospodarkę odpadami, posiada zainstalowane i działające cztery oczyszczalnie ścieków komunalnych, a dzięki stosowaniu odpowiednich systemów filtrów pyłów i dymów emisja szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery jest zdecydowanie mniejsza. Firma bierze też czynny udział w akcjach na rzecz społeczności lokalnej, wspierając wydarzenia sportowe, fundacje i stowarzyszenia oraz pomagając osobom poszkodowanych przez los. DEFRO jest laureatem wielu prestiżowych nagród, m.in. Lider Regionu, Pracodawca Roku, Teraz Polska.

–  Dorbud S.A. Działa na polskim rynku od ponad 20 lat. Świadczy usługi generalnego wykonawstwa budowlanego, realizuje projekty w systemie „zaprojektuj i zbuduj”, prowadzi  też działalność deweloperską. Jej obiekty wyróżnia ciekawa architektura, wysoka jakość materiałów, elegancja i funkcjonalność. Te najbardziej prestiżowe, zrealizowane na terenie województwa świętokrzyskiego to m.in. budynki dydaktyczne Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach, budynek Medycyny Nuklearnej dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, Inkubator Technologiczny w Kielcach. DORBUD S.A. jest również budowlanym ambasadorem województwa świętokrzyskiego na terenie Polski. Do najbardziej wymagających inwestycji przygotowywanych i realizowanych przez firmę należy budowa Ambasady Republiki Indii w Warszawie.  Aktywnie uczestniczy też w akcjach kulturalnych i społecznych, wspierając finansowo festiwale, wystawy i kluby sportowe. Wspomaga też kieleckie domy dziecka, szkoły i osoby niepełnosprawne. Za swoją działalność wielokrotnie nagradzana, m.in. trzykrotnym tytułem „Złota Firma Regionu Świętokrzyskiego”, statuetką Ambasadora Regionu czy dwukrotnie godłem „Solidny Partner”, przyznawanym przez Business Foundation.

Grupa Edukacyjna S.A. Założona w 1989 roku jako rodzinna Oficyna Wydawnicza MAC jest obecnie jednym z wiodących na polskim rynku wydawców edukacyjnych, działającym wyłącznie w oparciu  o polski kapitał. Posiada bogatą ofertę podręczników i pomocy szkolnych dedykowanych do wszystkich poziomów nauczania, publikacji specjalistycznych, a także nowoczesnych produktów informatycznych i multimedialnych. Jako jedyna firma na polskim rynku Grupa oferuje innowacyjny system edukacyjny oparty na e-dzienniku, zintegrowany z platformą e-learningową, podręcznikami i oprogramowaniem wspierającym ucznia. W swojej działalności firma zwraca dużą uwagę na poszanowanie środowiska naturalnego. Produkty papierowe Spółki, wycofywane z obrotu handlowego podlegają procesowi recyklingu, a część  nowych materiałów drukowana jest na papierze pochodzącym z tego procesu. Grupa aktywnie uczestniczy też w akcjach kulturalnych i sportowych. Działa również na polu społecznym, dostarczając pomoce dydaktyczne do świetlic środowiskowych i domów dziecka. Firma otrzymała wiele wyróżnień i nagród w tym  główną nagrodę w konkursie Ministra Rozwoju Regionalnego – Dobre Praktyki EFS za realizację projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, Lider Regionu 2003, otrzymała też nominację do nagrody  Marszałka „Świętokrzyska Victoria” w 2011 roku.

MAN Bus Sp. z o.o. – Oddział w Starachowicach. Firma działa od roku 1999 na powierzchni produkcyjnej dawnych Zakładów Starachowickich STAR S.A. Zakład jest częścią Grupy MAN Truck & Bus – wiodącego światowego producenta pojazdów użytkowych i jedynym z największych pracodawców w mieście – zatrudnia ponad 1500 osób, głównie z lokalnego rynku pracy. Firma specjalizuje się w produkcji korpusów autobusów miejskich i piętrowych MAN, w tym autobusów z napędem hybrydowym oraz korpusów luksusowych autobusów marki Neoplan. Zasadą bezwzględnie przestrzeganą w  MAN Bus jest prowadzenie biznesu w sposób jak najbardziej przyjazny dla środowiska , wykorzystując innowacyjne produkty i technologie. Firma uczestniczy też w przedsięwzięciach kulturalnych i sportowych, współpracując z fundacjami i uczelniami w regionie. Za swoją działalność  uhonorowana nagrodą Dobry Pracodawca 2011r. i certyfikatem TOP Employers Polska. Otrzymała też certyfikat Perły Polskiej Gospodarki w kategorii: Perły Wielkie 2011.

Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. Uzdrowisko powstało w południowej części miasta, w miejscu, gdzie w XVIII wieku eksploatowane były słone źródła (warzenie soli). Dziś dysponuje ok. tysiącem miejsc w sześciu obiektach sanatoryjnych i szpitalnych („Marconi”, „Mikołaj”, „Willa Zielona”, „Krystyna”, „Oblęgorek”) oraz Specjalistycznym Szpitalem Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym „Górka”. Pobyt w uzdrowisku to duża szansa wyleczenia schorzeń: reumatycznych, neurologicznych, ortopedycznych, pourazowych, kardiologicznych, dermatologicznych, osteoporozy i brucelozy. W ośmiu zakładach przyrodoleczniczych wykonywanych jest ponad 70 rodzajów zabiegów. Uzdrowisko posiada też Przychodnię Uzdrowiskową, w której znajdują się Poradnie Specjalistyczne. Funkcjonuje również Laboratorium, Pracownia Rentgenowska, Pracownia Densytometrii oraz Apteka. Głównym wyrobem Spółki jest woda mineralna „Buskowianka”, natomiast paleta usług leczniczych obejmuje zabiegi rehabilitacyjne, kąpiele, masaże, kinezyterapię, hydroterapię, światłolecznictwo, elektroterapię, ultrasonografię, magnetoterapię, termoterapię, aerozoloterapię. Spółka jest również bardzo aktywna w sferze kulturalnej i oświatowej, co przejawia się w organizowaniu koncertów, seminariów, konferencji oraz współorganizowaniu imprez okolicznościowych, we współpracy z instytucjami prywatnymi i samorządami. Wspiera też finansowo różnego rodzaju przedsięwzięcia, funduje nagrody – jest swego rodzaju mecenasem kultury i sztuki w regionie. Uzdrowisko jest mi.in. zdobywcą nagrody w konkursu Ambasador Biznesu UE 2011, statuetki “SUPERwędrowca świętokrzyskiego” – nagroda Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, a także nagrody dla Naturalnej Wody Mineralnej „Buskowianka” ( Produkt Tradycyjny ) 2012.

W kategorii “Samorządność”:

Miasto i Gmina Chęciny liczy prawie 15 tysięcy mieszkańców, a 85% jej powierzchni położone jest w Kielecko-Chęcińskim Parku Krajobrazowym. Szansą dla tego obszaru jest więc niewątpliwie rozwój turystyki, co zachęca do tworzenia atrakcyjnej bazy noclegowej i gastronomicznej i coraz częściej wzbudza zainteresowanie potencjalnych inwestorów. Gmina przeprowadziła szereg przedsięwzięć finansowanych z budżetu własnego i środków unijnych m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Powstało m.in. Regionalne Centrum Naukowo-Technologicznew Podzamczu  Chęcińskim, nowoczesny i funkcjonalny kompleks sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach, kompleksowo zrewitalizowano także historyczne centrum Chęcin i odbudowano potencjał historyczno-kulturowy zabytkowego budynku tzw. „Niemczówki”. W ostatnich latach zostały wyremontowane prawie wszystkie drogi gminne i większość dróg powiatowych, przeprowadzono też modernizację oczyszczalni i budowę kanalizacji. W ramach promocji z myślą o turystach powstał wirtualny przewodnik po gminie. Władze podejmują też działania na rzecz osób niepełnosprawnych, a także w celu aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, na którą w ciągu ostatnich pięciu lat przeznaczono ponad milion złotych. W dbaniu o rozwój kultury, sportu i edukacji wśród dzieci i młodzieży, władze samorządowe wspierają organizacje pozarządowe. Powstał nawet „Ramowy Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”. Gmina Chęciny bardzo aktywnie uczestniczy też w działaniach na rzecz środowiska naturalnego.

Gmina Morawica, liczy blisko 15 tysięcy mieszkańców. Gmina skutecznie wykorzystuje środki własne i unijne realizując szereg inwestycji. Wśród nich należy wymienić budowę kanalizacji sanitarnej, krytej pływalni przy Zespole Placówek Oświatowych w Morawicy, budowę i modernizację dróg gminnych czy rewitalizację centrum Morawicy. W ramach projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na terenie gminy powstało 10 firm o różnym profilu działalności m. in. z branży budowlanej, fotograficznej, usług kosmetycznych, renowacji mebli i antyków oraz napraw maszyn rolniczych i innych pojazdów. Gmina aktywnie wspiera przedsiębiorczość. Corocznie od roku 1996 przyznawane są statuetki Złotego, Srebrnego i Brązowego Kowala. Tę najstarszą w regionie świętokrzyskim nagrodę otrzymują właściciele firm, którzy tworzą nowe miejsca pracy, stale rozwijają własną działalność dążąc do poprawy jakości oferowanych wyrobów i usług oraz swojej pozycji na rynku, a także angażują się w życie lokalnej społeczności poprzez wspieranie sportu, kultury czy szkolnictwa na terenie gminy. Gmina współpracuje również z organizacjami samorządowymi, aktywnie działa na polu kultury, dba o środowisko naturalne, podejmuje szereg inicjatyw na rzecz poprawy życia niepełnosprawnych mieszkańców. W Gminnej Bibliotece  Publicznej w Morawicy  w ramach programu „Gminne Centrum Informacji” został też utworzony punkt dostępowy do Internetu bezprzewodowego, gdzie każdy mieszkaniec może z niego bezpłatnie skorzystać. Gmina Morawica jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Tylko w zeszłym roku zajęła m.in. VI miejsce w kraju w Rankingu Samorządów dziennika „Rzeczpospolita” i zdobyła wyróżnienie w kategorii „Samorząd” w konkursie Lider Regionu 2011.

Gmina Solec-Zdrój. Uzdrowiskowa funkcja gminy sprawia, że działania inwestycyjne nakierowane są głównie na rozwój infrastruktury komunalnej, turystycznej i ochrony środowiska. 100 % gospodarstw w gminie jest zwodociągowanych, 80 % zgazyfikowanych i  80 % skanalizowanych. Przy wykorzystaniu środków unijnych gmina realizuje szereg inwestycji komunalnych, m.in. z wykorzystaniem środków finansowych z Unii Europejskiej. Główne z nich to rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych, stworzenie kompleksu mineralnych basenów o charakterze rehabilitacyjnym z zapleczem relaksacyjno–wypoczynkowym, hala sportowa, przebudowa i rozbudowa dróg oraz infrastruktury informatycznej. Gmina skutecznie przyciąga przedsiębiorców. Ci, którzy uruchomią na jej terenie nowe zakłady pracy, mogą liczyć na zwolnienia podatkowe.  Uczestniczy także w licznych targach,  imprezach promocyjnych  i prezentujących gminę Solec-Zdrój jako przyjazną inwestorom. Współpracuje też z organizacjami pozarządowymi, wspiera działania z zakresu kultury i sportu, podejmuje starania na rzecz poprawy życia niepełnosprawnych mieszkańców. Praktycznie bez żadnych ograniczeń mieszkańcy Gminy Solec-Zdrój mają dostęp do Internetu bezprzewodowego za pośrednictwem prywatnych firm działających na terenie gminy. W centrum miejscowości zainstalowany został Infokiosk, umożliwiający zarówno mieszkańcom jak i kuracjuszom bezpłatny dostęp do sieci internetowej. Gmina Solec-Zdrój w kategorii gmin wiejskich znalazła się na pierwszym miejscu w niezależnym rankingu opublikowanym przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” pod względem wykorzystania środków zagranicznych przez samorządy w latach 2004 – 2008, została też dwukrotne wyróżniona w plebiscycie Euro-Gmina.

Miasto i Gmina Połaniec. Gmina posiada bogatą ofertę dla przedsiębiorców, o czym świadczy fakt, że w 2012 roku połanieckie tereny inwestycyjne zostały uznane za najlepsze w województwie. W latach 2007-2012 pozyskała wiele środków finansowych z Unii Europejskiej, realizując szereg inwestycji mających na celu m.in. poprawę organizacji ruchu i bezpieczeństwa, rewitalizację centralnych obszarów miasta Połańca i poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców. Niesłychanie istotnym przedsięwzięciem, ze względu na rozwój przedsiębiorczości na terenie Miasta i Gminy Połaniec, jest budowa mostu na rzece Wiśle, mająca stworzyć docelowo połączenie drogowe na trasie Połaniec – Borowa – Mielec. Umożliwi to nawiązanie i zacieśnienie współpracy gospodarczej pomiędzy dwoma województwami.  W ostatnich latach gmina poddała gruntownej modernizacji obiekty kultury na swoim terenie. Aktywnie uczestniczy także w wydarzeniach sportowych współpracując z organizacjami pozarządowymi. Podejmuje też szereg działań zmierzających do poprawy sytuacji niepełnosprawnych mieszkańców. Na terenie Połańca, w Urzędzie Miasta i Gminy znajduje się sieć Internetu bezprzewodowego o promieniu do 100 m,  natomiast w ramach konkursu „Moja Innowacyjna Gmina – Moje innowacyjne otoczenie”, gmina otrzymała kiosk internetowy, który został umiejscowiony przed budynkiem urzędu. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, otrzymała m.in. tytuł „Miasta i Gminy Roku 2010/2011” w plebiscycie „Euro –  Gmina 2010-2011”, I miejsce w plebiscycie zorganizowanym przez Dziennik „Rzeczpospolita” – „Dla najbardziej przyjaznej gminy w Polsce”, została też wybrana „INNOWACYJNĄ GMINĄ 2011” województwa świętokrzyskiego.

Gmina Strawczyn. Jej atutem jest niewątpliwie bliskie położenie miasta Kielce. Odpowiednia infrastruktura drogowa, wodno-kanalizacyjna, dostarczanie terenów uzbrojonych pod inwestycje, stosowanie ulg i zwolnień podatkowych w podatkach lokalnych, “opieka” władz lokalnych nad inwestorem – to wszystko stwarza doskonałe warunki do realizacji nowych przedsięwzięć. Do największych inwestycji przeprowadzonych na terenie gminy i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej należy budowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego  w Strawczynku, zbiornik wodny w Strawczynie, a także modernizacja wodociągów i kanalizacji na terenie gminy. Gmina bierze też pozyskuje środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach którego m.in. w 2012r. zostały utworzone 4 przedszkola. Wiele inwestycji zostało również przeprowadzonych z wykorzystaniem pieniędzy z własnego budżetu. Do najważniejszych należą inwestycje zrealizowane w zakresie dróg i oświetlenia ulicznego. Gmina prowadzi intensywne działania również w zakresie kultury, sportu, turystyki i promocji, współpracuje z organizacjami pozarządowymi, skutecznie pomaga rodzinom w trudnej sytuacji życiowej i osobom niepełnosprawnym. Gmina Strawczyn uczestniczy także w projekcie “Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”. Mieszkańcy mogą uzyskać dostęp do szerokopasmowego Internetu również drogą bezprzewodową. W przeciągu ostatnich kilku lat gmina otrzymała wiele wyróżnień i certyfikatów, przyznanych przez zewnętrznych ekspertów. Wśród nagród na szczególną uwagę zasługuje trzykrotnie otrzymany certyfikat „Przyjaźni środowisku”, tytuł „Gminy Fair Play”, i „Najlepszej Gminy Wiejskiej”.


W kategorii “Osobowość”:

Grażyna Jarosz – prezes Zarządu Fundacji Vive Serce Dzieciom, z którą związana jest od 10 lat. Działa nie tylko na terenie województwa świętokrzyskiego, ale całej Polski. Prowadzi dwa programy stypendialne w Kielcach i Staszowie, z których od 2008 roku skorzystało 126 uczniów. Grażyna Jarosz sama pisze projekty do realizowanych przez Fundację programów. To jej autorstwa są między innymi projekt dla młodzieży z biednych domów „Jestem przedsiębiorczy” czy „Wolontariat naukowy” i „E-wolontariat naukowy”, w których stypendyści udzielają korepetycji dzieciom ze szkoły w Staszowie. Grażyna Jarosz kładzie nacisk na bieżącą pomoc dzieciom potrzebującym i angażuje się w sferę kultury fizycznej organizując „Małą Ligę Piłki Ręcznej”. Aktywnie współpracuje również ze środowiskami lokalnymi, Caritasem i innymi organizacjami. Wyróżniona Medalem „Zasłużony dla Miasta Staszowa” i nagrodą „Czyste serce”.

Wacław Mozer – prezes Świętokrzyskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Były reprezentant Polski w pływaniu, od 1955 roku związany z ratownictwem wodnym. W 1962 roku założył WOPR. Jest autorem lub współautorem wielu książek o charakterze prewencyjnym, m.in. „Nad wodą”, „I Ty możesz pomóc”. Opracował i wdrożył program szkoleniowy dla Grup Szybkiego Reagowania na wodzie, co sprawdziło się w trakcie powodzi w 1997 roku.  W dalszym ciągu jest bardzo aktywny działając na rzecz bezpieczeństwa na terenie województwa świętokrzyskiego, jako instruktor udzielający pierwszej pomocy w wodzie, na drodze, po wypadkach, na każdej plenerowej  imprezie organizowanej przez samorządy, media, czy osoby prywatne. Wspólnie z Włodzimierzem Wójcikiewiczem założyli Szkołę Ratownictwa Drogowego Polskiego Związku Motorowego, ściśle współpracuje też z Ochotniczą Strażą Pożarną i Policją. Wacław Mozer jest również twórcą potęgi piłki ręcznej i karate na Ziemi Świętokrzyskiej. Powołał do życia pierwszą sekcję karate działającą przy Politechnice Świętokrzyskiej. Udziela się także czynnie w PCK, Okręgowym Związku Żeglarskim, Polskim Związku Motorowym i Narciarstwa Wodnego,  w Automobilklubie. Laureat wielu wyróżnień i nagrody Miasta Kielce.

Jacek Rogala – dyrektor naczelny i artystyczny Filharmonii Świętokrzyskiej. Uuzyskał tytuł doktora na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. W 2012 roku zainaugurował działalność filharmonii w nowej siedzibie, której powstaniem był pochłonięty przez dekadę, począwszy od jej zainicjowania, poprzez wszystkie etapy realizacji, projektowania i pozyskiwania funduszy. Jest kompozytorem muzyki symfonicznej, kameralnej, chóralnej i elektronicznej. Dokonał wielu prawykonań oraz nagrań radiowych, telewizyjnych i filmowych utworów kompozytorów współczesnych oraz uznawanych za zaginione. Udziela się jako juror konkursów wykonawczych i członek komisji programowych festiwali,  prowadzi działalność dydaktyczną. Jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich ZAIKSU i Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej.
Na szczególną uwagę zasługuje propagowanie przez Jacka Rogalę muzyki polskiej, w tym muzyki naszych czasów oraz promowanie młodych wykonawców. Świadczy o tym m.in. książka „Muzyka polska XX wieku”, której jest autorem. Doceniono też jego zaangażowanie i determinację na rzecz powstania Międzynarodowego Centrum Kultur. Nagrodzony brązowym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Irena Szczepańska – prezes koła Światowego Związku Batalionów Chłopskich w Opatowie. Ma wielki wkład w krzewienie patriotyzmu wśród młodzieży. Organizowała  i uczestniczyła w niezliczonej ilości spotkań, prelekcji, pokazując na własnym przykładzie jak należy kochać Ojczyznę, opowiadając o swojej działalności konspiracyjnej. Organizuje też pomoc socjalną kombatantom docierając do każdego samotnego i potrzebującego wsparcia. Od 1987 roku pracując w Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Opatowskiej, podejmowała i nadal podejmuje działania  zmierzające do odnowienia i  upamiętnienia miejsc pamięci narodowej, historycznej, ważnych wydarzeń i ludzi związanych zwłaszcza z ziemią opatowską. Za jej przyczyną została m.in. odnowiona Kapliczka św. Jana Nepomucena z XVII w., a pomnik Ludwika Topora-Zwierzdowskiego, uczestnika Powstania Styczniowego został przeniesiony ze skwerku, na rynek w Opatowie. Irena Szczepańska kieruje Sekcją Emerytów i Nauczycieli Związku Pracowników Oświaty w Opatowie, stale współpracuje również z PTTK. To pod Jej kierunkiem Towarzystwo organizowało koncerty muzyki poważnej  w kolegiacie i klasztorze w Opatowie.

– Piotr Szczerski – dyrektor Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie.  Nie obawia się odważnych projekcji repertuarowych. Stworzył dobry zespół aktorski, z którym realizuje swoje wyobrażenie o teatrze ambitnym i nowatorskim. O dobrej aurze panującej wokół teatru świadczy działalność Stowarzyszenia Miłośników Teatru, pełna widownia na spektaklach oraz udział w prestiżowych festiwalach i przeglądach teatralnych. Wraz z zespołem dyrektor Szczerski jest ambasadorem naszego regionu w kraju i poza jego granicami. Laureat branżowych nagród i wyróżnień.