„Ojczyznę kocha się nie dlatego, że wielka, ale dlatego, że własna”

„Ojczyznę kocha się nie dlatego, że wielka, ale dlatego, że własna”

W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyła się ostatnia sesja IV kadencji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Podczas jej uroczystej części, osoby i podmioty, które w sposób szczególny zasłużyły się dla naszego regionu zostały uhonorowane przez marszałka Adama Jarubasa i przewodniczącego Sejmiku Tadeusza Kowalczyka Odznaką Honorową Województwa Świętokrzyskiego.

 

W tym zaszczytnym gronie znaleźli się m.in. przedsiębiorca Michał Sołowow, pisarz Wiesław Myśliwski oraz Klub Sportowy Vive Targi Kielce. Sztandar Województwa Świętokrzyskiego został odznaczony Odznaką Honorową nadaną Ruchowi Obrony Regionu Staropolskiego, którego starania przyczyniły się do pozostawienia naszego województwa na mapie administracyjnej Polski. – Wyróżnienie to dedykujemy wszystkim mieszkańcom Ziemi Świętokrzyskiej. Dziś możemy cieszyć się z własnego województwa ze stolicą w Kielcach – mówił Czesław Dawid, wiceprzewodniczący Ruchu, przypominając myśl Seneki Młodszego: Ojczyznę kocha się nie dlatego, że wielka, ale dlatego, że własna.”

W 2013 r. Sejmik Województwa Świętokrzyskiego ustanowił Odznakę Honorową Województwa Świętokrzyskiego. – Odznaka może być nadawana osobom fizycznym i prawnym, organizacjom społecznym, związkom zawodowym, pracodawcom, jednostkom samorządu terytorialnego oraz innym podmiotom, które swoją pracą zawodową lub działalnością naukową, społeczną i polityczną bądź inną zasłużyły się dla Województwa Świętokrzyskiego. W szczególności: za zasługi w dziedzinie rozwoju społeczno-gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego, w dziedzinie nauki i oświaty, kultury i sztuki, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego oraz za zasługi w dziedzinie popularyzacji walorów i osiągnięć Województwa Świętokrzyskiego na arenie krajowej i międzynarodowej – przypomniał Tadeusz Kowalczyk, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Dziś podczas uroczystej sesji Odznakę Honorową Województwa Świętokrzyskiego otrzymali: Michał Sołowow, Klub Sportowy VIVE Targi Kielce, prof. Stanisław Żak, Ruch Obrony Regionu Staropolskiego, Maciej Lis, Bożentyna Pałka-Koruba, Fabryka Kotłów SEFAKO S.A. w Sędziszowie, Tadeusz Jóźwik i ksiądz Jan Mikos. Wiesław Myśliwski został odznaczony 24 października 2014 r. na spotkaniu autorskim w Starachowicach

W imieniu odznaczonych głos zabrał prof. Stanisław Żak, który podkreślał, że odznaczenie to coś takiego jak bilet do historii, bilet do przyszłości. – Naszym działaniom przyświecało przekonanie, że tak należy, nie zaś, spodziewane nagrody i zaszczyty – mówił Stanisław Żak.

Osoby i podmioty uhonorowane Odznaką Honorową Województwa Świętokrzyskiego:
MICHAŁ SOŁOWOW – jeden z najskuteczniejszych i najwszechstronniejszych polskich przedsiębiorców. Znany jest z patriotyzmu lokalnego. Udowodnił, że wielkie międzynarodowe sukcesy, odnoszone przez jego najważniejsze firmy – Synthos, Echo Inwestment, Rovese, Barlinek – mogą mieć źródło w województwie
świętokrzyskim. Jego działalność oznacza duże wpływy do budżetu miasta i liczne miejsca pracy nie tylko w spółkach grupy kapitałowej, ale i w firmach współdziałających z nimi. Michał Sołowow promuje województwo świętokrzyskie również jako sportowiec. W 2003 r. założył Cersanit Rally Team i szybko awansował do czołówki polskich kierowców rajdowych.

WIESŁAW MYŚLIWSKI to urodzony w Dwikozach prozaik, dramaturg, redaktor, scenarzysta filmowy. Dwukrotny laureat Nagrody Literackiej Nike. Wiesław Myśliwski pełnił funkcję redaktora naczelnego kwartalnika ,,Regiony” i dwutygodnika kulturalnego ,,Sycyna”. Był członkiem i wiceprzewodniczącym Narodowej Rady Kultury, a także członkiem Związku Literatów Polskich. Od 1997 r. jest przewodniczącym jury konkursu Ogólnopolskiej Nagrody im. Aleksandra Patkowskiego w Sandomierzu.

KLUB SPORTOWY VIVE TARGI KIELCE – od września 2014 VIVE TAURON KIELCE – istnieje od 1965 r. Jest najbardziej rozpoznawalnym i identyfikowanym z województwem świętokrzyskim podmiotem. Na przestrzeni prawie pięćdziesięciu lat istnienia osiągnął wiele imponujących sukcesów na arenie krajowej i międzynarodowej, do których zalicza się m.in. jedenastokrotne mistrzostwo Polski, trzykrotne wicemistrzostwo, jedenastokrotne zdobycie Pucharu Polski, ćwierćfinał Pucharu Zdobywców Pucharów, dwa razy ćwierćfinał Pucharu EHF i sukces dotychczas największy w historii klubowej polskiej piłki ręcznej: III miejsce w Final Four Ligi Mistrzów w czerwcu ub. roku po spektakularnym triumfie nad niemieckim hegemonem THW KIEL. Szkolenie młodzieży jest jednym z najważniejszych celów klubu. Klub prowadzi także działalność charytatywną.

prof. STANISŁAW ŻAK – literaturoznawca, historyk, publicysta, senator I i II kadencji. Po strajkach sierpniowych w 1980 roku był aktywnym działaczem opozycji demokratycznej w regionie świętokrzyskim, był jednym z założycieli „Solidarności”  w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach. Po wprowadzeniu stanu wojennego był dwukrotnie internowany. W 2011 roku został odznaczony przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymał także honorową odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej ”, którą przyznaje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

RUCH OBRONY REGIONU STAROPOLSKIEGO – w 1998 roku ówczesny rząd, planując reformę administracyjną kraju, wykreślał nasze województwo z mapy administracyjnej Polski. Ruch Obrony Regionu Staropolskiego skupiający różne środowiska i osoby o zróżnicowanych poglądach politycznych tworzyło około 80 przedstawicieli samorządów terytorialnych, organizacji gospodarczych, polityków, ludzi nauki, mediów.  W kierownictwie organizacji byli: Ryszard Zbróg, Józef Szczepańczyk, Mariusz Olszewski, Henryk Długosz, Czesław Dawid , Jerzy Strzelec, Włodzimierz Stępień, Janusz Rudnicki, Władysław Kogut, Marceli Czerwiński i Jerzy Borowski. Z ogromną determinacją rozpoczęto starania o zaistnienie województwa na mapie terytorialnej kraju: wysyłano do najwyższych władz państwowych listy protestacyjne, zbierano podpisy pod petycją za pozostawieniem samodzielnego bytu regionu, organizowano w Warszawie manifestacje. Wysiłek mieszkańców i większości środowisk opiniotwórczych naszego województwa zakończył się sukcesem: ostatecznie 18 lipca 1998 r. Sejm RP uchwalił reformę administracyjną z podziałem kraju na 16 regionów, uwzględniając w tej nowej strukturze województwo świętokrzyskie.

MACIEJ LIS, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych, Wiceprezes Zarządu  Wojewódzkiego Związku Sybiraków w Kielcach koordynuje pracę Rady, integrując wszystkie środowiska kombatanckie i osób represjonowanych. Współtwórca „Świętokrzyskiego Programu Szpitale i Przychodnie Przyjazne Kombatantom”. Jako wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Sybiraków w Kielcach jest inicjatorem upamiętniania Sybiraków pochodzących głównie z Kielc i województwa świętokrzyskiego. Ponadto wyróżniony przez Ligę Ochrony Przyrody za „Wybitne Zasługi w Działalności na Rzecz Ochrony Przyrody”.

BOŻENTYNA TERESA PAŁKA-KORUBA – od lat jest związana zawodowo i rodzinnie z Kielecczyzną. W przeszłości zaangażowana w działalność opozycyjną na terenie Buska-Zdroju. Od 2007 r. pełni funkcję wojewody świętokrzyskiego. Jako wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba popierała, jak również brała udział, w wielu regionalnych akcjach, m.in. „JESTEM POLAKIEM I EUROPEJCZYKIEM”, „NUMER ALARMOWY 112”, „KOCHAJ ŻYCIE”, „W maju jesteśmy aktywni!”, „Przedszkolak” , „Rok pracy socjalnej”, „Żyj zdrowo”, „Świętokrzyskie horyzonty przedsiębiorczości”, „Potrzebuję rodziców od zaraz”, Bezpieczne Świętokrzyskie” itp. Bożentyna Pałka-Koruba cechuje się wrażliwością na krzywdę ludzką i zaangażowaniem w rozwiązywanie problemów lokalnych.

FABRYKA KOTŁÓW SEFAKO S.A. z siedzibą w Sędziszowie to ceniony producent jednostek kotłowych i części ciśnieniowych kotłów, której marka jest rozpoznawalna na europejskim i światowym rynku. Zakład aktualnie zatrudnia 1100 (tysiąc stu) pracowników i oferuje produkty na rynek krajowy i zagraniczny dla 18 krajów Europy i świata. Nowoczesny sposób zarządzania zakładem i dokonywane inwestycje pozwalają spółce na zwiększenie mocy produkcyjnych i dostosowanie możliwości produkcyjnych do aktualnych potrzeb rynku. FABRYKA KOTŁÓW SEFAKO S.A. posiada liczne certyfikaty i uprawnienia potwierdzające wysoki poziom kompetencji. Prowadzi działalność na rzecz społeczności lokalnej.

TADEUSZ JÓŹWIK – jako wiceprezes Stowarzyszenia Forum Pracodawców przyczynił się do integracji środowiska, edukacji pracowniczej, opiniowania założeń legislacyjnych dotyczących pracodawców i pracowników. Dzięki jego doświadczeniu i zaangażowaniu opracowano i wdrożono do realizacji szereg przedsięwzięć na rzecz aktywizowania pracodawców i pracowników firm. Ponadto Tadeusz Jóźwik pełni funkcję prezesa Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju. Zaliczany jest również do grona ekspertów krajowych w dziedzinie diagnostyki technicznej urządzeń kotłowych. Uhonorowany licznymi wyróżnieniami i medalami, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.  

ks. JAN MIKOS jest społecznikiem angażującym się w problemy mieszkańców środowiska,  w którym żyje. W czasie stanu wojennego, kiedy wykładał w „Latającym Uniwersytecie Ludowym”, zrodziła się w nim myśl pomocy ludziom ze wsi, którą kontynuuje do dziś. W 1989 r. samodzielnie zaprojektował, a następnie wybudował od podstaw kościół w Nowym Skoszynie, którego został proboszczem. Był inicjatorem budowy jedynego w Polsce schroniska dla samotnych rolników. Ks. Jan Mikos czynnie udziela się na forum społeczności lokalnej, pomaga w funkcjonowaniu m.in. zespołu ludowego Skorzyszanki. Otrzymał wiele nagród wyróżnień, m.in. Złoty Krzyż Zasługi oraz Nagrodę Specjalną Ministerstwa Polityki Społecznej.