Odznaka

Posiedzenie Komisji Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego

12 czerwca 2017 r. o godz. 10.00 w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach odbyło się posiedzenie Komisji Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego. Obradom przewodniczył Arkadiusz Bąk, Przewodniczący Sejmiku.

Porządek obrad:
1.    Rozpatrzenie wniosków o nadanie Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego.
2.    Dyskusja.
3.    Głosowanie.
4.    Podjęcie uchwały.
5.    Zamknięcie obrad.

W wyniku głosowania Komisja Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego podjęła uchwałę, w której rekomendowała nadanie odznak następującym kandydatom:
1.    Stanisław Rupniewski
2.    Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Macieja Rataja w Krzelowie
3.    Krzysztof Gajewski
4.    Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu
5.    Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Nadanie odznaki Zespołowi Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Macieja Rataja w Krzelowie nastąpi podczas uroczystych obchodów 70-lecia placówki, zaplanowanych na 1 lipca br. Pozostali kandydaci zostaną uhonorowani podczas sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, która odbędzie się 28 grudnia 2017 r.