Książki w czytelni ogólnej

Nagrodzą najlepszych bibliotekarzy

Trwa konkurs “Świętokrzyski Bibliotekarz Roku 2023 i Biblioteka Roku 2023 województwa świętokrzyskiego”, ogłoszony przez Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Kielcach, jego współorganizatorem jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W. Gombrowicza w Kielcach. Zgłoszenia kandydatur należy przesyłać od 5 do 29 lutego 2024 r.

Ogólnopolski Konkurs Bibliotekarz Roku jest organizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich od 2011 r., a podstawowy cel, który mu przyświeca to promocja zawodu bibliotekarza.

Konkurs składa się z dwóch etapów: okręgowego i ogólnopolskiego. Podczas pierwszego z nich wybierani są bibliotekarze cieszący się największym uznaniem w poszczególnych województwach, a następnie spośród tak wyłonionych finalistów wybierany jest Bibliotekarz Roku w skali krajowej.

Celem Konkursu jest wyróżnienie pracowników bibliotek, którzy w 2023 roku osiągnęli w swojej pracy ponadstandardowe wyniki. Dzięki ich kreatywności i zaangażowaniu biblioteki spełniają potrzeby czytelników, modernizując lokale, efektywnie wykorzystując nowe technologie, tworząc innowacyjne serwisy informacyjne.

Formuła Konkursu jest otwarta. Kandydaci mogą reprezentować wszystkie typy bibliotek, a oceniane dokonania dotyczą różnych obszarów aktywności zawodowej. Liczą się działania, nie stanowisko w bibliotece. Kandydatów mogą rekomendować zarówno osoby indywidualne (pracownicy i użytkownicy bibliotek), jak też struktury i przedstawiciele Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz innych organizacji, dyrekcje bibliotek, redakcje czasopism zawodowych oraz lokalne władze (samorządowe, uczelniane).

W etapie II laureaci regionalni są oceniani na podstawie rankingów Okręgowych Kapituł Konkursu. Ogólnopolski wynik zostanie ogłoszony na portalu www.sbp.pl do 30 kwietnia 2024 r.

na podst. www.sbp.pl