Nagrodzili zasłużonych dla kultury

– Naród może istnieć bez państwa, ale nie może istnieć bez kultury. A kulturę tworzą ludzie. Dlatego chciałbym podziękować twórcom i animatorom kultury, tym wszystkim, którzy budują życie kulturalne naszego województwa – mówił przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk, otwierając w salach Muzeum Narodowego sezon artystyczny  i kulturalny 2008/2009.

– Naród może istnieć bez państwa, ale nie może istnieć bez kultury. A kulturę tworzą ludzie. Dlatego chciałbym podziękować twórcom i animatorom kultury, tym wszystkim, którzy budują życie kulturalne naszego województwa – mówił przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk, otwierając w salach Muzeum Narodowego sezon artystyczny  i kulturalny 2008/2009.

Uroczystość odbyła się w Pałacu Biskupów Krakowskich, uczestniczyli w niej przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk, maszałek województwa Adam Jarubas i członek Zarządu Województwa Lech Janiszewski. 
Symboliczny początek nowego roku kulturalnego był dobrą okazją do uhonorowania osób, które swoją twórczością i działalnością w sposób szczególny wyróżniły się w życiu kulturalnym. Za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa narodowego 25 osób i zespołów zostało uhonorowanych Świętokrzyską Nagrodą Kultury. Nagrody indywidualne I stopnia otrzymali: Janusz Buczkowski, artysta fotografik, Stanisław Sudnik, nestor świętokrzyskiego środowiska fotograficznego oraz Elżbieta Szlufik-Pańtak, tancerka, choreograf, twórca i dyrektor Kieleckiego Teatru Tańca.
Wręczonych zostało także 12 nagród indywidualnych II stopnia. Otrzymali je: Marcin Piotr Bondarowicz, Jerzy Gumuła, Jacek Hodur, Henryk Jachimowski, Tomasz Kordeusz, Prof. dr hab. Jan Pacławski,Teresa Pilch, Lidia Grażyna Putowska,  Józef Reguła, Tomasz Rowiński, Jan Tokarz, Zyta Trych.
Przyznano także 2 wyróżnienia indywidualne oraz 4 zespołowe. Marszałek Adam Jarubas i przewodniczący Tadeusz Kowalczyk wręczyli je: Irenie Paździerz,Marii Włodno, Chmielnickiemu Stowarzyszeniu Kulturalnemu, Młodzieżowej Orkiestrze Dętej OSP w Krasocinie, Kapeli Ludowej Buskowianie, Zespołowi Ludowemu Pacanowianie.
Przyznane zostały także 4 nagrody honorowe. Otrzymali je: Radio Kielce S.A.,Jan Klamczyński, Kieleckie Towarzystwo Naukowe oraz Andrzej Dąbrowski.
 Podczas uroczystości wręczone zostały także srebrne i brązowe medale Gloria Artis, przyznawane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To odznaczenie szczególnie prestiżowe, honorujące najwybitniejsze postaci świata kultury oraz mające na tym polu szczególne zasługi.Medal srebrny Gloria Artis otrzymał Andrzej Szura, a medalami brązowymi uhonorowani zostali: Zyta Alicja Trych, Andrzej Karwat, Ryszard Gancarz, Stanisław Rogala,Andrzej Borys, Janusz Buczkowski, Wiesław Turno.
Odznaki honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej” otrzymali: Maria Salus,Irena Paździerz i Bogumił Wtorkiewicz. Odznaka ta jest szczególnym wyróżnieniem za zasługi w propagowaniu dorobku kultury i sztuki polskiej.