Nauczycielskie emerytury

Nauczyciele urodzeni przed 1969 rokiem będą mogli przejść na wcześniejszą emeryturę bez obowiązku rozwiązania stosunku pracy w 2007 roku – przewiduje rządowy projekt, który właśnie wypłynął do Sejmu. Warunkiem będzie m.in. 30 letni okres zatrudnienia.

Nauczyciele urodzeni przed 1969 rokiem będą mogli przejść na wcześniejszą emeryturę bez obowiązku rozwiązania stosunku pracy w 2007 roku – przewiduje rządowy projekt, który właśnie wypłynął do Sejmu. Warunkiem będzie m.in. 30 letni okres zatrudnienia.

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem odpowiednich zapisów w Karcie Nauczyciela osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r., mające trzydziestoletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze mogli przejść na wcześniejszą emeryturę do końca 2007 r. po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy.

Nowelizacja umożliwi nauczycielom, spełniającym określone warunki, przejście na wcześniejszą emeryturę, niezależnie od terminu złożenia wniosku o rozwiązanie stosunku pracy. Dotyczy to osób, które urodziły się po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r. oraz tych, którzy nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego lub też złożyli wniosek o przekazanie za pośrednictwem ZUS środków zgromadzonych na koncie OFE na dochody budżetu państwa.

Osoby ubiegające się o przejście na wcześniejszą emeryturę muszą legitymować się trzydziestoletnim okresem zatrudnienia, w tym przepracowaniem 20 lat w szczególnym charakterze. Nauczyciele szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich – 25-letnim okresem pracy, w tym 20 lat w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym.

Nauczyciel nie będzie zobowiązany do rozwiązania stosunku pracy do końca 2007 r. Ustawa wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.

Projekt nowelizacji Karty Nauczyciela

Źródło: www.samorzad.pap.com.pl