Nauka i biznes mogą wspólnie zdziałać wiele

Nauka i biznes mogą wspólnie zdziałać wiele

O tym, jak powinna wyglądać współpraca między nauką a przemysłem, jak jest to realizowane za granicą, a także o komercjalizacji technologii w Polsce mówiono w trakcie Forum Transferu Wiedzy i Innowacji na Politechnice Świętokrzyskiej. Spotkanie z udziałem przedsiębiorców, naukowców, samorządowców i studentów zorganizowano w ramach realizacji unijnego projektu, którego liderem jest Biuro Innowacji Urzędu Marszałkowskiego. W spotkaniu, które obyło się w ramach realizacji projektu „Perspektywy RSI Świętokrzyskie-IV Etap” wziął udział Jan Maćkowiak, członek Zarządu Województwa.

Wykłady w trakcie forum wygłosili goście z polskich uczelni oraz z zagranicy. Profesor Paul Coyle z Wielkiej Brytanii mówił o potrójnej spirali innowacji, czyli porozumieniu: uniwersytetów, przedsiębiorstw i rządu, które powinny ze sobą współpracować i stymulować swoje działania. Zdaniem profesora Coyle’a, uczelnie wyższe powinny być bardziej przedsiębiorcze, konkurencyjne na bazie międzynarodowej.
W opinii gościa, uczelnie powinny kształcić tak, by ich absolwenci wierzyli w siebie i nie bali się podjąć ryzyka oraz zainwestować. Paul Coyle mówił o tym, że szkoły wyższe powinny też odejść od tradycyjnej kultury akademickiej, a także zadbać o większą jasność, przejrzystość i  interakcję z biznesem.

Z kolei doktor inżynier Monika Kasieczka-Burnecka z Działu Technologii Politechniki Łódzkiej stwierdziła, że główną przeszkodą, jaką jej uczelnia napotyka zachęcając naukowców do współpracy z przemysłem są kwestie mentalne. – Trudno jest naukowca przekonać do tego, że nagle z osoby, która się zajmuje dydaktyką, kształceniem, badaniami musi zacząć współpracować z przemysłem i stać się wręcz biznesmenem. To jest trudne przy nawale różnych, innych, dodatkowych zajęć, jakie ma – przyznała Monika Kasieczka-Burnecka. Druga barierą są przepisy prawne. Żmudne procedury niejednokrotnie zniechęcają strony do nawiązania współpracy. Potrzeba kilkudziesięciu lat, by polskie realia zmieniły się w tym zakresie. Choć Politechnika Łódzka jest przykładem uczelni, której pracownicy sprawnie omijają te bariery i sprzedają najwięcej licencji w kraju, a także zgłaszają, otrzymują liczne patenty oraz skutecznie komercjalizują, czyli wdrażają pomysły naukowców w praktykę gospodarczą i wykorzystanie ich w przemyśle.

Politechnika Świętokrzyska chce naśladować te wzorce i zaistnieć w tym względzie na arenie międzynarodowej. Stąd organizacja Forum Transferu Wiedzy i Innowacji.