Światowy Dzień Ochrony Środowiska

„Nie rób świata na szaro”. Światowy Dzień Ochrony Środowiska

Obchodzony dziś Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego był okazją do inauguracji kampanii edukacyjnej samorządu województwa świętokrzyskiego pn. „Nie rób świata na szaro”. Ma ona na celu uświadamianie mieszkańcom regionu, jak ważna jest dbałość o czyste powietrze i jak sami możemy się przyczynić do poprawy jego stanu. Na początek okazję do sprawdzenia swojej wiedzy w konkursie na ten temat mieli pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Przez dwa lata trwania programu będą prowadzone działania edukacyjne skierowane do mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

– Propagowanie idei ekologicznego, zdrowego stylu życia jest bardzo ważne dla nas wszystkich. Każdego roku w Polsce umiera ponad 40 tys. ludzi z powodu chorób, do których przyczynia się zły stan powietrza – podkreślał Marek Jońca, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. W tym zakresie samorząd województwa podejmuje wiele przedsięwzięć, na finiszu są m. in. prace nad dwiema ważnymi uchwałami Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – antysmogową i programem ochrony powietrza.

– Pragniemy uświadamiać, że każdy z nas jest odpowiedzialny za stan powietrza, którym oddychamy, i jesteśmy w stanie wiele zdziałać dla jego ochrony – mówiła Wioletta Czarnecka, dyrektor Departamentu Środowiska i Gospodarki Odpadami. To np. ograniczenie niskiej emisji w sezonie grzewczym czy korzystanie z transportu zbiorowego.

W ramach programu edukacyjnego „Nie rób świata na szaro” m. in. udzielane będą praktyczne porady i instruktaże dotyczące konkretnych działań służących poprawie stanu powietrza, efektywności energetycznej, zmniejszeniu emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z budynków mieszkalnych. Będą również przekazywane informacje na temat dostępnych źródeł finansowania tych działań.

W pierwszej kolejności sprawdzony został stan wiedzy pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. W konkursie wzięło udział kilkudziesięciu pracowników z dziewięciu departamentów, którzy rozwiązywali krzyżówkę o tematyce związanej z zanieczyszczeniem powietrza. Pięć osób, które najszybciej odpowiedziały na 19 trudnych, specjalistycznych pytań, nagrodzono rośliną potocznie zwaną „językiem teściowej”, która doskonale oczyszcza powietrze z takich zanieczyszczeń jak benzen, ksyleny i formaldehyd.

Zwycięzcami konkursu są: Monika Petelicka-Banasik z Departamentu Ochrony Zdrowia, Elwira Stępień z Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki, Magdalena Bąk z Departamentu IT, Małgorzata Stachurska z Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Anna Łapanowska z Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

Galeria zdjęć